Công thức tính tần số sóng phản xạ
Công thức tính tần số sóng phản xạ
1. Nơi phát(đứng yên) phát 1 sóng âm có tần số f, đến vật phản xạ đang chuyển động với vận tốc Vt, sau khi phản xạ sóng phản xạ đến nơi phát và tại đây người ta nhận được 1 sóng có tần số f1
Lưu ý: vật phản xạ đi xa lấy dấu phía dưới, lại gần lấy dấu phía trên
(Ứng dụng trong máy bắn tốc độ : căn cứ trên tần số sóng f và f1 mà máy phát đi và thu về khi có phản xạ từ xe ==> tính được vận tốc xe)
2.  Nơi phát(chuyển động vận tốc vN) phát 1 sóng âm có tần số f, đến vật phản xạ đang  đứng yên, sau khi phản xạ sóng phản xạ đến nơi phát và tại đây người ta nhận được 1 sóng có tần số f1
Lưu ý: Máy phát đi xa máy thu lấy dấu phía dưới,  lại gần lấy dấu phía trên
3. Tổng quát : Nơi phát(chuyển động vận tốc vN) phát 1 sóng âm có tần số f, đến vật phản xạ đang  chuyển động với vận tốc Vt , sau khi phản xạ sóng phản xạ đến nơi phát và tại đây người ta nhận được 1 sóng có tần số f1 . Công thức như thế nào???
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu