Hóa 10 Tốc Độ Phản ứng
-->

Cho chất xúc tác MnO2 vào 100ml dd H2O2 sau 60s thu được 3,36 ml khí O2
2H2O2---MnO2------> 2H2O +       O2
6,72 ml…………………6,72 ml…  .3,36 ml
Tốc độ trung bình của phản ứng trong 60s trên là bao nhiêu
Giải:
Ta tính theo H2O2.
C1=n1/0,1
C2=n2/0,1  (do 6,72 ml H2O2 mất đi được thay bằng 6,72 ml H2O)
Số mol O2=0,00015
=>Số mol H2O2 đã phản ứng là 0,0003 mol.=0,3.10^-3 mol.
Ta có:
v=image001

đáp án là 0,05 mol/ml.s mới đúng. thầy viết thiếu rồi.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu