Toán 12–An Giang 

 

TRƯỜNG THPT CHÂU PHÚ                   ĐỀ KIỂM TRA CHUNG NĂM HỌC 2012 – 2013

TỔ TOÁN                                                                    MÔN: GIẢI TÍCH – KHỐI 12

                                                                                                Thời gian: 45 phút

Đề 1

 
                                                                                                            - - -

                                   

 

Bài 1: (2,0 điểm)

a) Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số image001 thỏa mãn điều kiện image002.

b) Chứng minh rằng hàm số image003 là nguyên hàm của hàm số image004.

Bài 2: (7,0 điểm) Tính các tích phân sau:

            a) image005                                           b) image006

            c) image007                                                           d) image008

Bài 3: (1,0 điểm) Tính tích phân

image009

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT CHÂU PHÚ                   ĐỀ KIỂM TRA CHUNG NĂM HỌC 2012 – 2013

TỔ TOÁN                                                                     MÔN: GIẢI TÍCH – KHỐI 12

                                                                                                Thời gian: 45 phút

Đề 2

 
                                                                                                            - - -

                                   

 

Bài 1: (2,0 điểm)

a) Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số image010 thỏa mãn điều kiện image011.

b) Chứng minh rằng hàm số image012 là nguyên hàm của hàm số image013.

Bài 2: (7,0 điểm) Tính các tích phân sau:

            a) image014                                           b) image015

            c) image016                                                            d) image017

Bài 3: (1,0 điểm) Tính tích phân

image009

 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đề 1)

 

BÀI

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

a

(1,0đ)

image018

0,5

image002nên image019

0,25

Vậy image020

0,25

b

(1,0đ)

Ta có;:image021

0,25

                                              image022

Vậy image023là nguyên hàm của image024.

0.75

2

a

(1,5đ)

image025

1,0

                                                 image026

0,5

b

(1,5đ)

image006

Đặt image027

Đổi cậnimage028

 

0,5

 

image029

0,25

image030

0,5+0,25

c

(2 đ)

image031

 

Đặt image032

Đổi cậnimage033

0.5

image034

0.5

    image035

0,5 + 0,5

d

(2 đ)

image008

 

Đặt: image036

0,5

image037

0,5

image038

0,5 + 0,5

3

(1,0đ)

image039

0,25

image040

0,25

image041

0,25

image042

0,25

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đề 2)

 

BÀI

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

a

(1,0đ)

image043

0,5

image011nên image044

0,25

Vậy image045

0,25

b

(1,0đ)

Ta có;:image046

0,25

                                              image047

Vậy image023là nguyên hàm của image024.

0.75

2

a

(1,5đ)

image048

1,0

                                                 image049

0,5

b

(2 đ)

image015

Đặt image050

Đổi cậnimage051

 

0,5

 

image052

0,25

image053

0,5+0,25

c

(1,5đ)

image054

 

Đặt image055

Đổi cậnimage056

0.5

image034

0.5

    image035

0,5 + 0,5

d

(1,5đ)

image017

 

Đặt: image057

0,5

image058

0,5

image059

0,5 + 0,5

3

(2,0đ)

image039

0,25

image040

0,25

image060

0,25

image042

0,25

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu