Vật Lý Lớp 10
một quả bóng có khối lượng M=300g đang bay theo phương hợp với tường một góc a vs tốc độ 5m/s thì va chạm vào tường và nảy đối xứng lại với cùng tốc độ. thời gian tương tác giữa bóng và tường là 0.05s . Tính lực tác dụng của tường vào bóng trong các trường hợp sau:
a) a=90 độ
b) a=60 độ on Đặt Câu Hỏi
Giải:
Chọn chiều dương hướng vào tường:
a.  a.   Động lượng của vật khi đi vào tường: p1=mv1=0,3.5=1,5
Động lượng của vật khi bay ra khỏi tường: p2=mv2=-mv1=-1,5
Ta có:
FΔt=Δp=(p2-p1)=-1,5-1,5=-3
<=>F.0,05=-3=>F=-60N.
a. b    Hợp với tường gốc 60 độ=>hợp với phương ban đầu 30 độ (phương 90 độ câu a)
=>p1’=cos30.p1, p2’=cos30.p2
=>F’. Δt=Δp’=(p2’-p1’)=cos30(p2-p1)=cos30(-1,5-1,5)=-3√3/2 N
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu