Đa nhiệmNew Page 3

New Page 2

iPhone 4 cho thấy một cách nhìn hoàn toàn mới về chức năng xử lý đa nhiệm.
Giờ đây bạn có thể chạy các ứng dụng của nhà cung cấp thứ 3–chuyển đổi giữa chúng ngay lập tức – mà không bị chậm hiệu suất hay phải tháo pin trong những trường hợp không cần thiết. Cách tiếp cận thông mình này chỉ có trên iPhone.


-->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu