FaceTimeNew Page 3

New Page 2

FaceTime
Trong nhiều thập kỷ qua con người đã mơ ước có thể thực hiện các cuộc gọi thấy hình và iPhone 4 đã biến điều đó trở thành hiện thực..


Xem Video

Chỉ với một cái chạm tay, bạn có thể vẫy tay chào con của bạn, cười với chúng dù bạn ở đâu trên thế giới, hay nhìn thấy người bạn thân cười với mình khi đang trò chuyện – Kêt nối từ iPhone 4 đến iPhone 4 qua Wi –Fi. Chức năng này được hỗ trợ sẵn trong iPhone4. Không một chiếc điện thoại nào có thể đem lại nhiều niềm vui đến thế khi liên lạc.-->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu