ĐỀ THI THỬ TN THPT Môn TOÁN 12ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2009- 2010

Môn TOÁN 12

Thời gian : 150 phút (không kể thời gian phát đề)

 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu I  (3đ)

Cho hàm số y = image001   

     1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( H) của hàm số.

     2) Tìm trên (H) tất cả những điểm có tọa độ (x;y) với x,y là số nguyên.

Câu II  (3đ)

     1) Giải phương trình : 4x - 6.2x + 8 = 0

     2) Tính tích phân :    image002

     3) Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x) = image003

Câu III  (1đ)

  Một hình trụ có bán kính đáy r =10 cm và có khoảng cách giữa hai đáy là 14 cm.

1) Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

2) Cắt khối trụ bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục 6 cm. Hãy tính

    diện tích của thiết diện được tạo nên.

PHẦN TỰ CHỌN

Thí sinh chọn 1 trong 2 phần sau để làm bài.

1. Theo chương trình chuẩn:

Câu IVa  (2 đ)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 4 điểm A(2;3;-1), B(4;5;3), C(1;5;4), D(4;4;0).

      1) Tìm phương trình mặt phẳng (BCD).

      2) Tìm phương trình mặt cầu qua 4 điểm A, B, C, D.

Câu Va  (1 đ)

Cho số phức z = image004.

      1) Biến đổi z dưới dạng a+bi

      2) Tính u = z2011
2. Theo chương trình nâng cao:

Câu IVb (2 đ)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(4;-2;0), B(3;-2;1), C(1;1;1) và đường thẳng (d) : image005, mp(a) : 2x - 2y + z - 1 = 0

      1) Tìm phương trình mặt phẳng (ABC).

      2) Gọi (d') của hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (a). Tìm phương trình tham số của (d').

Câu Vb (1 đ)

Cho số phức z = 1 + 4i + (1 – i)5, tính | z |

 

--- Hết ---
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu