HY VỌNG TÁO BẠO - B A R A C K O B A M A
B A R A C K O B A M A 
HY VỌNG TÁO BẠO
Suy nghĩvềviệc tìm lại giấc mơ Mỹ
NGUYỄN HẰNG dịch 
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
---
Dữ liệu đã nhận diện: anh Natphung
Sửa chữa và kiểm tra chính tả: anh Natphung, nguoimedocsach,
MrTranK4A, MeHanAn, npmaia1, thuhien01, becon53
Tạo ebook: becon53
Ngày hoàn thành: Tháng 4/2009 (www:thuvien–ebook.com)
---o0o---
Kính tặng những người phụ nữ đã nuôi dạy tôi nên người -
BÀ NGOẠI TÔI, TUTU,
viên đá tảng của cuộc đời tôi

MẸTÔI,
tình thương yêu của mẹ vẫn sống mãi trong tôi
Mục lục
Chương mởđầu
Chương 1: Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ
Chương 2: Giá trị
Chương 3: Hiến pháp
Chương 4: Chính trị
Chuơng 5: Cơ hội
Chương 6: Niềm tin
Chương 7: Chủng tộc
Chương 8: Thếgiới ngoài kia
CHUƠNG 9 : Gia đình
Lời kết
Lời Cám ơn
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu