Phương Pháp Tìm Số điểm có biên độ bất kỳ. trong vùng giao thoa
Phương Pháp Tìm Số điểm có biên độ bất kỳ. trong vùng giao thoa
Việc tìm số điệm cực đại hay cực tiểu của giao thoa sóng, chỉ là 1 TH riêng của bài toán này, trong bài này ta thiết lập PP tìm số điểm có biên độ bất kỳ(A), trong vùng giao thoa của 2 nguồn kết hợp.
Giả sử PT nguồn 1 và 2: 
Xét M cách nguồn 1 khoảng d1 và d2 có biên độ cần tìm.
Bước 1: Tìm độ lệch pha hai sóng tới do (u1 và u2) truyền tới.
(Công thức này là tổng quát nhé, cũng dễ nhớ phải không các bạn).
Bước 2: Dùng công thức tính biên độ tổng hợp.

(Chúng ta giải nghiệm tìm được d1-d2= f(k) " d1-d2 : là 1 hàm biến đổi theo k)
Dĩ nhiên ở Bước này ta nên giải nhanh bằng cách so sánh với các giá trị Delta phi đặc biêt (Đồng pha, ngược pha, vuông pha)
Bước 3: Giải bất phương trình giới hạn k ==> số điểm
Ví Dụ:
Hai nguồn phát sóng điểm M, N cách nhau 10 cm dao động ngược pha nhau, cùng tần số là 20Hz cùng biên độ là 5mm và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước. Tốc độ truyền sóng là 0,4m/s. Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối hai nguồn là:
A. 10   B. 21   C. 20   D. 11

HD: Vì hai nguồn ngược pha ta chọn (phi1=0), (phi2=pi)
lambda = 2cm
Bước 1:
Bước 2:

Bước 3:

Xét điểm trên đoạn S1 S2
-S1S2 < d_1- d_2_ < S1S2 ==> -10<-1/3+2k<10 ==> -4,8 < k <5,16 ==> k=-4,...,5 ==> 10 giá trị
-S1S2 < d_1- d_2_ < S1S2 ==> -10<-5/3+2k<10 ==> -4,16 < k <5,8 ==> k=-4,...,5 ==> 10 giá trị
==> 20 vị trí trên S1S2 có biên độ 5mm
(Dĩ nhiên đây là bài giải một cách tổng quát có thể nó hơi dài, muốn làm nhanh ta nêm tìm số cực đại trên S1S2 rồi nhân 2)
VD 2:
Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau một khoảng a = 8,6 cm, dao động với phương trình                
u1 = acos100pit (cm); u2 = acos(100pit + p/2)( cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s.
Số các gợn lồi trên đoạn S1, S2.
A. 21   B. 22   C. 23   D. 25

HD: lambda = 0,8cm
Bước 1: 
Bước 2: Số gợn lồi tương đương điểm cực đại
Bước 3: Xét trên S1S2
-S1S2 < d_1- d_2_ < S1S2 ==> -8,6<-1/5+4k/5<8,6 ==> -10,5 < k <11 ==> k=-10,...,10 ==> 21 giá trị
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu