Bài Toán Nhiệt NhômThầy ơi cho em hỏi 1 bài này: nung hỗn hợp A gồm Al, Fe2O3 được hỗn hợp B (hiệu suất 100%). Hòa tan hết B bằng HCl dư được 2,24 lít khí (đktc), cũng lượng B này nếu cho phản ứng với dung dịch NaOH dư thấy còn 8,8g rắn C. Khối lượng các chất trong A là?

Bài này phải chia Al dư hoặc Fe2O3 dư hả thầy. Như vậy làm thế là dài hả thầy. mong thầy hướng dẫn
Giải
ở đây ta lưu ý, khi cho hỗn hợp vào naOH thì không có khí bay lên nên Al phản ứng hết. ta có 2Al+Fe2O3àAl2O3+2Fe
Fe+2HCl-->FeCl2+H2.
Số mol H2=2,24/22,4=0,1 mol => số mol Fe=0,1 mol
ð Khối lượng Fe=0,1.56=5,6 gam.
ð Khối lượng oxit sắt còn lại=8,8-5,6=3,2
 (Fe+Fe2O3)à3FeO không  biết giáo viên đưa đề có để ý chuyện này không nữa) (*)
Do đó ta xét 2 trường hợp:
1.     Người đưa đề không quan tâm (*)
lúc đó oxit sắt còn lại là: Fe2O3=>n=3,2/160=0,02 mol.
Vậy mFe2O3=(0,02+0,1/2).160=11,2 g.
mAl=0,1.27=2,7 g.
2.     Người đưa đề có quan tâm (*):
Lúc đó oxit sắt là FeO=>n=3,2/72=2/45 mol
Vậy =(2/45+0,1/2).160=136/9 g
Fe3++3eàFe
0,1…0,3
Fe3++        eàFe2+.
2/45…….2/45
Al  à       Al3++   3e
31/270…………..31/90
mAl=(31/270).27=3,1 g.


2 comments:

 1. em đã hiểu nhưng đến đoạn:
  ð Khối lượng Fe=0,1.56=5,6 mol.
  ð Khối lượng oxit sắt còn lại=8,8-5,6=3,2
  Em chưa hiểu rõ

  ReplyDelete
  Replies
  1. thầy viết nhằm rồi, khối lượng 5,6 g mới đúng.
   sorry ^^

   Delete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu