Kiểm Tra HKI Môn Vật Lý Lớp 6 Năm 2013clip_image001Họ và Tên:

clip_image002Lớp :

Trường THCS Lý Thường Kiệt

clip_image003SBD Phòng thi :

clip_image004

LỜI PHÊ:

KIỂM TRA HỌC KỲ I ( 2012-2013 )

MÔN : VẬT LÝ 6

clip_image005Ngày thi:.

Thời gian làm bài : 45 phút

ĐIỂM

Chữ ký GT

Chữ ký GK

I.Trắc nghiệm : (3đ)Hãy chọn 1 phương án trả lời đúng nhất rồi khoanh tròn.

Câu 1. Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây?

A. Có thể làm biến dạng vật, làm biến đổi chuyển động của vật,

hai kết quả này có thể cùng xảy ra.

B. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động.

C. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại.

D. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng.

Câu 2. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên và làm mũi tên bắn đi.

B. Lực nam châm hút đinh sắt.

     C. Lực hút của Trái Đất.

     D. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy. 

Câu 3/ Đơn vị lực là:

A. kilôgam (Kg) B. kilômét (Km) C. niutơn (N) D. Lít (L)

Câu 4/ Muốn xác định khối lượng riêng của một vật không thấm nước ta dùng những dụng cụ nào?

A. 1cái cân và 1 Lực kế B. 1 cái cân và 1bình chia độ phù hợp

C. 1 thước thẳng D. 1 cái cân và 1 thước thẳng.

Câu 5/ Số liệu nào dưới đây chỉ lượng chất chứa trong một vật :

A . 10 mét vải B. 5 lít rượu

C . 100 gói mì ăn liền D. 20 kilôgam sắt

Câu 6. Một vật  khối l­ượng 250 g, có trọng l­ượng là bao nhiêu?

A. 2,5 N B.  250 N C. 25 N D. 2005 N

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)

1/Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên đó có ghi 5T. Số 5T có ý nghĩa gì ? (2đ)

2/ Người ta dùng 1 bình chia độ để thả 10 viên bi sắt vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 100 cm³

a). Tính thể tích của một viên bi ? (1,5đ)

b) Tinh khối lượng của 10 viên bi?. Biết Dsắt = 7800 kg/m3 (1,5đ)

3/ Đổi các đơn vị sau : (2đ)

a/ 20 km =.....................m b/ 50 dm3 = ................................m3

c/ 30 mm =....................m d/ 10 ml = .....................lit

Bài làm

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

A

B

C

D

1

X

     

2

X

     

3

   

X

 

4

 

X

   

5

     

X

6

X

     

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) mỗi câu 0.5 điểm)

- Câu 1,2, 6 : câu A

- Câu 3 : Câu C.

- Câu 4: Câu B, Câu 5: Câu D

II. Tự luận: (7đ)

1/ Hs nêu được 5t có nghĩa những xe có khối lượng trên 5 tấn không được đi qua cầu Nếu qua cầu thì sẽ dẫn đến sập càu hoặc có thể làm cầu bị hư hỏng nặng (2đ)

2/ a) Hs tính đúng thể tích của 1 viên bi là:clip_image007 (1,5đ)

b) Khối lượng của bi sắt m= D x V = 7800 x 0,0001= 0,78kg (1,5đ)

3/ Hs tính đúng (2đ) : a/ 20000 b/0,03 c/ 5000 d/0,01

----Hết ----

Đại Thạnh, ngày 12 tháng 12 năm 2012

Người ra đề                         Người duyệt đề

Lê Thị Ngọc Hạnh                Trịnh Thị Một
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu