Vật Lý 7–Nguyễn DuTRƯỜNG THCS NGUYỄN DU KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN LÝ 7

Họ và tên………………….................... THỜI GIAN :45 Phút

Lớp ………........................................ .. Chữ ký GT :

SBD:..............Phòng thi :...................... Số phách :

_____________________________________________________________________________

Điểm : Nhận xét : Số phách : Chữ ký GK

ĐỀ BÀI :

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:

Câu 1: Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng:

A. Mẫu than đang cháy B. Mặt Trời.

C. Mặt Trăng. D. Bóng đèn điện đang sáng.

Câu 2: Một vật sáng đặt cách gương phẳng 30 cm, thì ảnh của nó cách vật một khoảng là:

A. 15cm B. 30cm C. 45cm D. 60cm

Câu 3: Một tia sáng chiếu tới gương phẳng có tia phản xạ vuông góc với tia tới. Góc tới bằng:

A. 300 B. 450 C. 600 D. 900

Câu 4: Âm tạo ra nhờ:

A. Tần số B. Biên độ C. Dao động D. Tiếng vang

Câu 5: Điểm giống nhau giữa gương cầu lồi và gương cầu lõm là:

A. Tạo ra ảnh ảo không bằng vật. B. Tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật.

C. Tạo ra ảnh ảo bằng vật. D. Tạo ra ảnh ảo bé hơn vật.

Câu 6: Một vật dao động phát ra âm cao hơn khi:

A. Vật dao động nhanh hơn. B. Vật dao động chậm hơn.

C. Vật dao động mạnh hơn. D. Vật dao động yếu hơn.

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (1.5đ) Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng.

Bài 2: (2đ) a) Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.

b) Ảnh vủa một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có gì giống và khác nhau?

Bài 3: (3.5đ) Cho một vật sáng AB có dạng hình mũi tên đặt trước gương phẳng như hình vẽ

image. ( Hình 1)

a) Vẽ ảnh A/B/ của vật sáng AB tạo bởi gương phẳng.

b) Cho điểm A cách gương 6cm. tính khoảng cách từ A/ đến A.

c) Đặt vật AB như thế nào trước gương thì có ảnh A/B/

cùng phương nhưng ngược chiều với AB.

( Vẽ hình minh họa).

BÀI LÀM :

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM – MÔN VẬT LÝ 7 ( HKI 2012-2013 )

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu đúng (0,5 điểm).

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

C

A

A

II/ TỰ LUẬN:

Bài 1: (1,5 điểm) Phát biểu đúng nội dung định luật ( SGK) (1,5đ)

Bài 2: (1,5đ) a) Nêu đúng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng (0,75đ) gồm các ý sau:

- Ảnh ảo.

- Đối xứng với vật qua gương ( Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương)

- Độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật.

b) So sánh đầy đủ các ý sau đây: (0,75đ)

- Giống nhau: Đều tạo ra ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

image- Khác nhau: - Ảnh tạo bởi gương phẳng bằng vật.

- Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.

- Ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.

Bài 3: (2,5điểm) a) Vẽ hình đúng (0,75đ)

b)Tính đúng khoảng cách từ A/ đến A:

Ta có AH = 6cm g HA/ = 6cm (0,5đ)

AA/ = AH + HA/ = 6 + 6 = 12cm (0,5đ)

Vậy khoảng cách từ A đến A/ là 12cm.

image

clip_image004 c) Muốn có A/B/ cùng phương nhưng ngược chiều với vật sáng AB thì phải đặt vật sáng AB vuông góc với mặt gương. (0,25)

- Vẽ hình minh họa (0,5đ)

 
  image

Bài 4: (1,5điểm) a) Vẽ hình đúng (0,5 điểm)

b) - Vẽ hình đúng (0,5 điểm)

- Trình bày đầy đủ các ý sau đây: (0,5điểm)

* Vẽ tia phản xạ IR thẳng đứng từ dưới lên.

* Vẽ pháp tuyến IN là phân giác của góc SIR.

image * Vẽ vị trí đặt gương vuông góc với pháp tuyến IN

*Ghi chú: - Dựa vào đáp án, nếu HS trả lời chưa đủ ý, GV tự

trừ điểm cho hợp lý.

- HS giải cách khác nhưng lập luận đúng vẫn cho điểm tối đa.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu