Vật Lý 7–HKI-Phù ĐổngHọ và tên HS:.......................................................

Lớp: 7................. Trường THCS: Phù Đổng

KIỂM TRA HỌC KỲ I ( 2012-2013)

MÔN : VẬT LÝ 7

Thời gian làm bài : 45 phút

Số báo danh :

Phòng thi :

Chữ ký của

giám thị :

Điểm :

Chữ ký của giám khảo

     

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm)

Em hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng.

Câu 1: chùm sáng nào sau đây là chùm sáng hội tụ:

A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. hinh d

clip_image001clip_image002clip_image003clip_image004clip_image005

clip_image006clip_image007clip_image008clip_image009clip_image010

 
  clip_image011

Câu 2: Nếu góc phản xạ bằng 50 độ thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:

A. 100clip_image013 B. 25clip_image013[1] C. 150clip_image013[2] D. 50clip_image013[3]

Câu 3: Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là:

A. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật B. Ảnh ảo, bằng vật

C. Ảnh ảo, lớn hơn vật D. Ảnh ảo ,bằng nữa vật

Câu 4: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi …………… vùng nhìn thấy của gương

phẳng có cùng kích thước.

A. Hẹp hơn B. Rộng hơn C. Bằng D. Nhỏ hơn hoặc bằng

Câu 5: Muốn ảnh của cây bút chì cùng phương, ngược chiều với bút chì thì ta đặt bút chì như thế nào trước gương phẳng?

A. Song song với gương B. Vuông góc với gương

C. Đặt bất kì vị trí nào D. Đặt sau gương

Câu 6: Âm không truyền được qua môi trường nào sau đây:

A. Không khí B. Chất lỏng C. Chân không D. Chất rắn

II/ TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

Câu 7: ( 2 điểm) a.Phát biểu định luật phản xạ của ánh sáng ?

b.Vùng bóng nửa tối và vùng bóng tối là gì?

Câu 8: (1 điểm) So sánh sự giống nhau, khác nhau về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước?

Câu 9: (1 điểm) Tiếng vang là gì? Khi nào tai ta nghe thấy tiếng vang?

Câu 10:(2 điểm)clip_image015 Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (như hình vẽ). Góc tạo bởi vật và gương phẳng bằng 600.

a) Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng ?

b) Vẽ tia phản xạ khi tia tới trùng với vật ?

c) Tính góc phản xạ ?

Câu 11: (1 điểm)

Một cái máy gạo được dựng lên gần nhà em đang sống.

Hãy đề ra ba biện pháp cơ bản để chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên ?

ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM

MÔN: VẬT LÝ. LỚP 7

NĂM HỌC: 2012-2013

I/ TRẮC NGHIỆM:

1c ; 2a ; 3b ; 4b ; 5b ; 6c .

II/ TỰ LUẬN :

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 7

a. Định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

- Góc phản xạ bằng góc tới

b.

- Vùng bóng tối là vùng không gian ở phía sau vật chắn sáng và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

- Vùng bóng nửa tối là vùng không gian ở phía sau vật chắn sáng và chỉ nhận được một phần ánh sáng của nguồn sáng truyền tới.

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 8

Giống nhau: đều cho ảnh ảo , không hứng được trên màn chắn.

Khác nhau:

- gương phẳng : cho ảnh bằng vật vùng nhìn hẹp ,khoang cach tu vat den guong bang khoang cach tu guong den anh.

- gương cầu lối : cho ảnh nhỏ hơn vật, vùng nhìn rộng hơn gương phẳng có cùng kích thước.

0,5

0,25

0,25

Câu 9

- Âm phản xạ lại đến tai nghe được gọi là tiếng vang.

- Tiếng vang chỉ nghe thấy khi âm phản xạ cách âm phát ra từ nguồn một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây.

0,25

0,25

Câu 10

a) Vẽ đúng ảnh A'B' của AB qua gương (Hình 1)

clip_image017

b) Vẽ tia phản xạ khi tia tới trùng với vật. (Hình 2)

clip_image019

Góc phản xạ.

i’=i=900–600=300

1,0

0.5

0.5

Câu 11

Ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên:

- Tác động và nguồn âm: Quy định mức độ to của âm phát ra từ máy gạo không được quá 80dB hoặc yêu cầu máy gạo không được làm việc vào giờ nghỉ ngơi.

- Ngăn chặn đường truyền âm: Xây tường để chặn đường truyền tiếng ồn từ máy gạo.

- Phân tán âm trên đường truyền: Treo rèm, trải thảm trong nhà...

0,5

0,25

0,25
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu