vấn đề lên quan Khảo sát hàm sốy = x^3 + mx + 2 (1). Tìm m để đồ thị (1) có đúng một nghiệm chung với Ox

Giải:
Ta có y’=3x2+m
Nếu như mclip_image0020 => y’clip_image002[1]0 với mọi x
=>y đồng biến với biến x
=> nó có duy nhất một nghiệm chung
Nếu như m<0 ta có:
Y’=0=>x=clip_image004
Ta có bảnh xét dấu:

x -clip_image006 -clip_image008 clip_image008[1] +clip_image006[1]
Y’ - 0 + 0 -
y clip_image009

clip_image010
Ta thấy để Ox cắt đồ thị ại 1 điểm khi:
clip_image012
(1)óclip_image014
=>clip_image016 clip_image018
=>clip_image020
=>clip_image022
=> 2<clip_image024
=>4<4m2clip_image026
=>3<-m3
 
=>clip_image028
Vậy clip_image030
(2)óclip_image032
=>clip_image016[1] clip_image034
=>clip_image036
clip_image038 ,vô nghiệm m<0

Kết luận: clip_image028[1]


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu