Vật Lý 7–HKI–Quang TrungTrường THC Quang Trung

Họ và tên :………………………………

Lớp : 7/……

SBD:…….. Phòng thi:……………..

KIỂM TRA HỌC KÌ I (2012-2013)

Môn : Vật lý : 7

Thời gian làm bài : 45 phút

I.Trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?

A.Mảnh gương vỡ chói sáng dưới ánh nắng Mặt Trời. B. Mẫu than đang cháy.

C.Bóng đèn điện đang sáng. D. Mặt Trời

Câu 2: Đường truyền của ánh sáng trong không khí là:

A. Đường cong B. Đường thẳng

C. Đường gấp khúc D. Đường ngoằn ngoèo

Câu 3: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc bằng 600. Giá trị góc tới sẽ là:

A. 300 B. 450

C. 350 D. 540

Câu 4: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là:

A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật B. Ảnh ảo bằng vật

C. Ảnh ảo lớn hơn vật D. Ảnh hứng được trên màn chắn và bằng vật.

Câu 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

A. Ảnh ảo bé hơn vật B. Ảnh ảo bằng vật

C. Ảnh ảo lớn hơn vật D. Ảnh hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật.

Câu 6: Ảnh ảo cách vật 30 cm. Vật cách gương phẳng:

A. 20cm B. 15 cm

C. 30cm D. 10cm

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1 : Tần số là gì? Đơn vị tần số(1 điểm)

Câu 2: Cho vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình vẽ)

a. Vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng (2 điểm).

b. Hãy vẽ một tia phản xạ ứng với tia tới AI (1 điểm).

 
 

image

Câu 3: Khi nói to trong phòng rất lớn thì nghe được tiếng vang. Nhưng nói to như vậy trong phòng nhỏ thì lại không nghe thấy tiếng vang.

a. Trong phòng nào có âm phản xạ?(1 điểm)

b. Hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s (2 điểm)

=========================

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm(3điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Chọn đúng

A

B

A

B

A

B

II. Tự luận(7 điểm)

Câu 1: Nêu đúng khái niệm tần số (0,5 điểm)

Đơn vị: héc (Hz) (0,5 điểm)

Câu 2: vẽ đúng ảnh của vật AB qua gương phẳng (2 điểm)

Vẽ đúng tia phản xạ(1 điểm)

Câu 3: a. Trong cả hai phòng đều có âm phản xạ (1điểm)

b. Khoảng cách giữa người nói và bức tường để nghe được tiếng vang là: 340m/s . 1/30s = 11,3m (2 điểm)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu