Đề Thi HKI lớp 6 Mon Vật LýHọ và tên:...................................

Lớp : ........Trường THCS........................

KIỂM TRA HỌC KỲ I 2012-2013

Môn: Vật Lý 6

Thời gian làm bài: 45 phút

Số báo danh:

Phòng thi:

Chữ ký của

giám thị:

Điểm

Chữ ký của giám khảo:

     

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Dụng cụ dùng để đo Lực:

a. Cân b. Bình tràn c. Lực kế d. Thướt mét

Câu 2. Hai lực cân bằng là:

a. Hai lực mạnh như nhau, có cùng phương và chiều.

b. Hai lực mạnh như nhau, không cùng phương nhưng cùng chiều, cùng đặt lên một vật.

c. Hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, cùng đặt lên một vật.

d. Hai lực không mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.

Câu 3. Lực đàn hồi xuất hiện khi:

a. Lò xo nằm yên trên bàn. b. Dùng dao chặt một cây gỗ.

c. Lò xo bị kéo dãn ra. d. Lò xo được treo thẳng đứng.

Câu 4. Con số 500g được ghi trên vỏ hộp mứt chỉ:

a. Thể tích của hộp mứt. b. Khối lượng của mứt trong hộp.

c. Sức nặng của hộp mứt. d. Số lượng mứt trong hộp.

Câu 5. Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc nào dưới đây ?

a. Kéo cờ lên đỉnh cột cờ b. Đưa thùng hàng lên xe ô tô.

c. Đưa thùng nước từ dưới giếng lên.d. Đưa vật liệu lên nhà cao tầng theo phương thẳng đứng

Câu 6. Một vật có khối lượng 100g thì có trọng lượng là:

a. 100 N b. 10 N c. 1 N d. 0,1 N

II. Tự luận: ( 7 điểm)

Câu 7 (1,5điểm). Điền vào chổ trống:

a. 0, 5 km =.........................m = ...............................cm

b. 50m3 = .......................dm3 = ............................lít

c. 250cm3 =.....................ml =.................................cc

Câu 8(1,5đ): Cho một bình chia độ, một cân Robecvan, một hòn đá cuội và một cốc nước. Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của sỏi với những dụng cụ đã nêu.

Câu 9(1,5đ): Một bình chia độ chứa nước, mực nước ở ngang vạch 55cm3. Thả vào bình một hòn sỏi, sỏi ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên đến vạch 100cm3. Tính thể tích của hòn sỏi.

Câu 10 (2,5 điểm). Biết 1 xe cát có thể tích 8m3, có khối lượng 12 tấn

a. Tính khối lượng riêng của cát.

b. Tính trọng lượng của 5m3 cát.

Bài làm

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm.

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

C

C

B

B

C

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 7. ( 1,5điểm)

a. 1km =.......1000..........m = ............100000.....cm 0,5đ

b. 0,5 m3 = .....500.......dm3 = ...........500.............lít 0,5đ

c. 250cm3 =......250........ml =............250.............cc 0,5đ

Câu 8(1,5đ): Nêu được ba bước, mỗi bước 0.5đ

- Dùng cân đo khối lượng(m) của hòn đá(0.5đ)

- Dùng bình chia độ đo thể tích(V) của hòn đá(0.5đ)

- Dùng công thức D= m/V để tính khối lượng riêng của hòn đá(0.5đ)

Câu 9(1,5đ): Thể tích của hòn sỏi là:

V= V2 – V1 = 100 – 55 = 45(cm3)

- ghi lời giải và công thức đúng 0,5đ

-Thay số,tính toán đúng 1đ

Câu 10. (2,5 điểm)

a. Khối lượng riêng của cát :

clip_image002 1điểm

b. Trọng lượng riêng của cát:

d = 10.D = 10. 1500 = 15000kg/m3 0,5 điểm

Trọng lượng của 5m3 cát:

P = d.V = 15000. 5 = 75000N 1điểm

* Lưu ý : - HS giải bằng cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

- Nếu thiếu công thức thì trừ 0,25 điểm

- Nếu thiếu hoặc sai đơn vị trừ 0,25 điểm cho toàn bài
7 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu