Vật Lý Lớp 6 HKIKIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013)

MÔN : VẬT LÝ 6

Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

 

Chủ đề

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Thấp

Cao

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

 

Chủ đề 1

Đo độ dài .Đo thể tích

. Nêu được một số dụng cụ và đơn vị đo độ dài ; đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.

 

Xác định được thể tích của vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn

 

 

Số câu

2

     

1

     

3

 

Số điểmTỉ lệ%

1 - 10%

     

0,5- 5%

     

1,5 - 15%

 

Chủ đề 2

Khối lượng và lực

Nêu được khối lượng của một vật là chỉ lượng chất chứa trong vật

Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật ,phương ,chiều và độ lớn của trọng lực

.

Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật bị biến dạng hoặc biến đổi chuyển động

. Độ biến dạng của vật đàn hồi

. Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng

Vận dụng được công thức P = 10m

Vận dụng được các công thức clip_image002clip_image004

 

 

Số câu

1

1.

1

1,5

 

1,5

   

6

 

Số điểm- Tỉ lệ %

0,5 - 5%

1,5  -15%

0,5-5%

1,5- 15%

 

4- 40%

   

8- 80%

 

Chủ đề 3

Máy cơ đơn giản

 

Nêu được các máy cơ đơn giản có trong vật dụng và thiết bị thông thường

   

 

Số câu

   

1

         

1

 

Số điểm

   

0,5 - 5%

         

0.5- 5%

 
 

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

4

3,

30 %

3,5

2,5

25%

2,5

4,5

45%

10

10

                                             

Trường THCS Lý Tự Trọng

Lớp 8/

Họ và tên :……………………………

KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013)

MÔN : VẬT LÝ 8

Thời gian : 45 phút

Điểm

SBD

Phòng thi

Chữ kí giám thị

       

I TRẮC NGHIỆM ( 3điểm )

Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1 Đơn vị đo độ dài hợp pháp ở nước ta.

A. Mét khối (m3) B . mét (m) C centimet (cm) D Kilômet (Km)

Câu 2 Dụng cụ nào sau đây được dùng để đo thể tích chất lỏng ?

A. Thước B. Cân Robecvan C. Lực kế D. Bình chia độ.

Câu 3: Con số 500g ghi trên gói bột giặt Omo chỉ:

A. Thể tích của gói bột giặt. C. Khối lượng của bột giặt chứa trong gói.

B Sức nặng của gói bột giặt. D. Số bột giặt chứa trong gói.

Câu 4 Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 60 cm3 nước Khi thả chìm 10 viên bi bằng nhau vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 90 cm3.Thể tích của một viên bi là:

A. 30 cm3 B. 3 cm3 C. 90 cm3 D. 60cm3

Câu 5: Người ta thường dùng tấm ván đặt nghiêng để dắt xe máy lên nền nhà cao. Việc làm này đã ứng dụng máy cơ đơn giản nào?

A, Đòn bẩy B, Ròng rọc động C, Ròng rọc cố định D, Mặt phẳng nghiêng

Câu 6/ Dùng ngón tay ép lò xo lá tròn, lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào ngón tay một:

A. Lực hút. B. Lực đẩy. C. Lực kéo. D. Lực ép

II TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Câu 7 Trọng lực là gì?? Trọng lực có phương và chiều như thế nào ?

Câu 8 Nêu 2 ví dụ về : tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng , và tác dụng của lực làm biến đổi chuyển động của vật

Câu 9 : Một quả nặng được treo vào một đầu lò xo, đầu trên của lò xo gắn vào một điểm cố định.

a/Hỏi quả nặng chịu tác dụng của những lực nào ? Tại sao vật đứng yên ?

b/Biết chiều dài tự nhiên của lò xo là 9cm. Khi treo quả nặng vào lò xo thì chiều dài của lò xo là 15 cm. Tính độ biến dạng của lò xo

Câu 10: Một khối kim loại có khối lượng 540 kg và có thể tích là 200 dm3.

a./ Tính khối lượng riêng của kim loại trên .

b/ Tính trọng lượng của quả tạ làm bằng kim loại trên ,có thể tích là 0,003 m3

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM KT HK1 (2012-2013)

MÔN : VẬT LÝ 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. 3đ

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

D

C

B

D

B

II . PHẦN TỰ LUẬN. (7 đ)

- Câu 7 ( 1,.5đ ) Trọng lực là lực hút của Trái đất tác dụng lên vật

Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về Trái đất

Câu 8 ( 1đ) Nêu 2 ví dụ đúng

Câu 9

a)- Nêu được có 2 lực tác dụng vào quả nặng, đó là trọng lực và lực đàn hồi của lò xo(0.5đ)

- Giải thích (0.5đ)

( Vật đứng yên vì trọng lực và lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào quả nặng là hai lực cân bằng)

b)Tính được độ biến dạng của lò xo( 0,5đ)

x = l – l = 13 – 7 = 6(cm)

Câu 10 V = 200 dm3 = 0.2 m3

a/ Tính được KLR của chất tạo thành vật(1.5 đ)

D = clip_image006 = clip_image008 = 2700( kg/m3)

b/ Tính được trọng lượng riêng của chất tạo nên vật( 0.75đ)

d = 10.D = 27 000 N/m3

Trọng lương quả tạ

P = d,V = 27 000 , 0,.003 = 71 kg
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu