Vật Lý 6 HKI Năm 2013Họ và tên:..........................................................

Lớp: /.......Trường THCS:.............................

KIỂM TRA HỌC KỲ 1-NH: 2012 - 2013

MÔN: VẬT LÝ 6

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Phòng thi số:

Chữ ký của giám thị:

     

Trả lời trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

Trả lời

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: Độ chia nhỏ nhất của thước là:

A. Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

B. Độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.

C. Độ dài lớn nhất giữa hai vạch chia bất kỳ trên thước.

D. Độ dài nhỏ nhất có thể đo được bằng thước.

Câu 2: Dụng cụ dùng để đo thể tích của chất lỏng là:

A. Bình tràn và ca đong. C. Bình chia độ và bình tràn

B. Bình tràn và bình chứa D. Bình chứa và bình chia độ

Câu 3: Hai lực cân bằng là hai lực :

A. Mạnh như nhau.

B. Mạnh như nhau , cùng phương , cùng chiều.

C. Mạnh như nhau, cùng phương , ngược chiều.

D. Mạnh như nhau, cùng phương , ngược chiều và đặt vào cùng một vật.

Câu 4: Lực có đơn vị đo là :

A. Kilôgam. C. Niutơn

B. Mét vuông D. Lực kế

Câu 5: Trên một chai nước khoáng có ghi 750ml.Số đó chỉ :

A. Khối lượng của chai nước

B.Thể tích của nước chứa trong chai

C. Khối lượng của nước trong chai

D.Thể tích của chai

Câu 6: Một cuốn sách đặt nằm yên trên bàn vì :

A. Không có lực nào tác dụng lên nó.

B.Trái đất không hút nó

C. Nó không hút trái đất

D. Nó chịu tác dụng của hai lực cân bằng

II. Tự luận ( 7 điểm )

Câu1: Trọng lực là gì? Em hãy cho biết trọng lực có phương và chiều như thế nào?

Câu 2: Trên một chiếc cầu có ghi dòng chữ: Cấm xe tải 5 tấn lưu thông trên cầu. Một chiếc xe tải có khối lượng 2,5 tấn chở trên xe 40 bao xi măng. Xe này có được phép qua cầu không? Biết rằng một bao xi măng có khối lượng 50 Kg

Câu 3: Hai đội chơi trò kéo co, ban đầu sợi dây dịch chuyển về phía đội A, sau đó lại dịch chuyển về phía đội B, có lúc sợi dây đứng yên. Khi dây đứng yên có phải sợi dây không chịu lực nào tác dụng?

Câu 4: Một bình chia độ có thể tích chất lỏng trong bình là 115cm­­3. Khi thả quả cầu bằng sắt vào mực nước trong bình dâng lên 150cm3. Vậy thể tích của quả cầu bằng sắt là bao nhiêu ?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu