Chân líTiền bạc ư ?
Rồi sẽ hết.
Sắc đẹp ư ?
Rồi sẽ phai …
Chỉ có :
Tri thức đi vào khồi óc
Tình cảm đi vào con tim .
Sẽ còn
                                                            Sống mãi với thời gian.

                                                   (Trần Phương 1990)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu