Cực trị hàm sốCho hàm số : y = x^2 - 2x + m / x - m . Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu. Viết pt đt đi qua 2 điểm cực trị của hàm số.
Giải:
Y’=2x-2-m/x2.
Y’=0=>0=2x-2-m/x2.
=>2x3-2x2-m=0
=>2x3-2x2=m (*)
Đặt f(x)= 2x3-2x2
=>f’(x)=6x2-4x
f’=0=>x=0 và x=2/3
ta thấy với m=f(0)=0 hoặc m=f(2/3)=-32/27 thì m cắt f(x) tại 2 điểm
-3/2<m<0 thì m cắt f(x) tại 3 điểm.
Vậy m thuộc [-32/27, 0]
Bài này có phải là tìm m để hàm số có đúng 2 điểm cự trị không ?, em xem lại giúp thầy nha.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu