Lớp 6 HKIHọ và tên HS:…………………………

Lớp 6 /…..

Trường THCS………………………

KIỂM TRA HỌC KỲ I năm học 2012- 2013

MÔN: VẬT LÝ 6

Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm:

Chữ ký của giám khảo

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Công thức tính trọng luợng riêng là:

A. d = clip_image002 B. d = clip_image004. C. d= clip_image006 . D. m = D.V

Câu 2: Một vật có khối luợng 5kg thì có trọng luợng là bao nhiêu?

A. 5N . B. 25N . C. 35N. D. 50N.

Câu 3: Hai lực cân bằng là hai lực :

A. Có cùng chiều nhưng khác phương,cùng tác dụng lên một vật.

B. Có cùng phương, cùng chiều và tác dụng lên cùng một vật

C. Mạnh như nhau, cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng lên cùng một vật

D. Mạnh như nhau, cùng phương, cùng chiều, tác dụng lên cùng một vật.

Câu 4: Nguời ta có thể dùng mặt phẳng nghiêng để

A . kéo cờ lên đỉnh cột cờ. B. Đưa thùng hàng lên xe ô tô.

C. Đưa thùng nước từ dưới giếng lên.

D. Đưa vật liệu xây dựng lên các tầng cao theo phương thẳng đứng.

Câu 5: Trong các vật sau đây, vật biến dạng đàn hồi là:

A. Một tờ giấy bị gấp đôi. B. Một sợi dây cao su bị kéo dãn vừa phải.

C. Một cành cây bị gãy. D. Một ổ bánh mì bị bóp bẹp.

Câu 6: Để đưa một xô cát có trọng lượng 300N lên cao theo phương thẳng đứng, cần phải dùng lực có cường độ tối thiểu là:

A. 30N B. 300N C. 3000N D. 3N

B.Tự luận(7đ)


Câu 7(2 điểm): Trọng lực là gì ? Nêu phương và chiều của trọng lực ?

Câu 8(1,5 điểm) :

Có hai thước: Thước thứ nhất dài 30cm, có độ chia tới mm

Thước thứ hai dài 1m, có độ chia tới cm

a. Xác định GHĐ và ĐCNN của mỗi thước

b. Nên dùng thước nào để đo chiều dài của bàn giáo viên, chiều dài của cuốn SGK vật lý 6

Câu 9(1.5 điểm): Em hãy nêu 1 ví dụ chứng tỏ:

a. Lực tác dụng làm cho vật bị biến dạng

b. Lực tác dụng làm cho vật bị biến đổi chuyển động

c. Lực gây ra cả hai kết quả trên

Câu 10(2 điếm): Một quả cầu nhôm có thể tích 4dm3. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3.

a.Tính khối lượng của quả cầu đó.

b.Tính trọng lượng của quả cầu.

c.Tính trọng lượng riêng của nhôm.

BÀI LÀM

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013

A.Trắc nghiệm(3đ): Mỗi câu lựa chọn đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

D

C

B

B

B

B.Tự luận(7đ)

Câu 7(2 đ):Trả lời đúng mỗi ý 0.5đ

Câu 8(1,5 đ)

Thước 1: có GHĐ 30cm và ĐCNN là 1mm(0,25đ)

Thước 2: có GHĐĐ 1m và ĐCNN là 1cm(0,25đ)

Đo chiều dài của bàn giáo viên dùng thước 2(0,5đ)

Đo chiều dài của cuốn sgk vật lý 6 dùng thước 1(0,5đ)

Câu 9(1.5đ): Mỗi câu nêu đúng ví dụ(0.5đ)

Câu 10(2điểm)

a. Khối lượng của quả cầu là:

D=m/V =>m = D x V = 0,004 m3 x 2700 kg/ m3 = 10,8 kg (0,5đ)

b. Trọng lượng của quả cầu là:

p =10 x m = 10 x10,8 = 108( N) (0,5đ)

c.Trọng lượng riêng của nhôm là:

d = clip_image008 = 108N : 0.004m3 =27000N/m3 (1đ)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu