Vật Lý Lớp 6 HKITrường THCS Nguyễn Trãi

THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012-2013

Họ và tên học sinh :

Môn thi : VẬT LÝ – Lớp : 6

Lớp :

Thời gian làm bài : 45 phút

Điểm

Chữ ký giám khảo

Chữ ký giám thị

Số BD: Phòng :

     

Ngày thi : / /

Đề bài: :

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng

Câu 1: Đơn vị đo của lực là :

A. m3 B. m C. N D. kg

Câu 2: Dụng cụ nào sau đây được dùng để đo khối lượng ?

A. Thước B. Cân C. Lực kế D. Bình chia độ.

Câu 3: Một vật có trọng lượng 5N thì có khối lượng là :

A. 5kg B. 50kg C. 500kg D. 0,5kg

Câu 4: Kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình 1 là:

clip_image002

A. 8 cm. B. 7,5 cm. C. 7,7 cm. D. 7,8 cm

Câu 5: Khi một quả bóng đập mạnh vào một bức tường thì lực mà bức tường tác
dụng lên quả bóng
:

A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng

B. Vừa làm biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng

C. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng

D. Chỉ làm biến dạng quả bóng

Câu 6: Trường hợp nào sau đây nên dùng mặt phẳng nghiêng.

A. Đưa xe máy lên gác. B. Đưa xe đạp lên gác

C. Đưa xe máy lên bàn D. Đưa xe đạp lên bàn

II. TỰ LUẬN: Trả lời các câu hỏi và bài tập sau:

Câu 7: Một bình chia độ chứa nước, mực nước ở ngang vạch 55cm3. Thả vào bình
một hòn sỏi, sỏi ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên
đến vạch 100cm3. Tính thể tích của hòn sỏi.(1,5đ)

Câu 8: Hãy trình bày các bước xác định khối lượng riêng của sỏi với các dụng cụ :
Bình chia độ, cân, một hòn sỏi và một cốc nước(2đ).

Câu 9: Trọng lực có phương ,chiều như thế nào ?(1đ)

Câu 10: Một vật có khối lượng 54 kg và có thể tích là 20dm3.

a) Tính khối lượng riêng của chất tạo thành vật.(1,5đ)

b) Tính trọng lượng riêng của vật.(1đ)

--------------------------------

Bài làm:

BIỂU ĐIỂM và HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LY LỚP 6:

I. TRẮC NGHIỆM( 3đ). Mỗi câu 0.5điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

B

D

A

B

C

II. TỰ LUẬN( 7 đ)

Câu 7: Tính được thể tích của hòn sỏi:(1,5đ)

V= V2 – V1 = 100 – 55 = 45(cm3)

Câu 8: Nêu được ba bước, mỗi bước 0.5đ

- Dùng cân đo khối lượng(m) của hòn đá(0.5đ)

- Dùng bình chia độ đo thể tích(V) của hòn đá(0.5đ)

- Dùng công thức D= m/V để tính khối lượng riêng của hòn đá(1đ)

Câu 9: Nêu được

-Phương thẳng đứng(0,5)

-Chiều từ trên hướng xuống(0,5)

Câu 10:

a) – Đổi được 20dm3 = 0,02m3(0.5đ)

Tính được KLR của chất tạo thành vật(1đ)

D = clip_image004 =clip_image006= 2700( kg/m3)

b) -Tính được trọng lượng riêng của vật( 1đ)

d= 10D = 10. 2700 = 27000(N/m3)

( Ghi được công thức 0.5đ, thế số và tính đúng kết quả 0,5đ, ghi sai đơn vị -0,25đ)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu