Rơi Tự DoMột vật được ném thẳng đứng từ mặt đất với tốc độ ban đầu V0 , gia tốc trọng trường g , biết vật đi qua một điểm có độ cao h sau thời gian ném 3s và 5s. Tính độ cao cực đại theo h. Mong thày giúp !! về Đặt Câu Hỏi

Giải:

Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu chuyển động, gốc tọa độ tại mặt đất

Ta có phương trình chuyển động

X=v0t-gt2.

Ta có:

h=v03-g32

h= v05-g52

lấy phương trình dưới trừ phương trình trên ta được:

2v0-g16=> v0=4g

Thay lên ta được:h=4.3g-g32=g

Gọi H là chiều cao cực đại thì thời gian đi hàHàh là 5-3=2

Ta để ý rằng thời gian hàH bằng thời gian từ Hàh

Do đó thời gian từ hàH=2/2=1s

Vậy thời gian đi từ mặt đất đến H là 4s

Nên ta có: H=v04-g42=16g-g42=8g

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu