Vật Lý 7 HKI–Kim ĐồngTrường THCS Kim Đồng

Họ và tên:

Lớp :7/

KIỂM TRA HỌC KÌ I- 2012-2013

MÔN: VẬT LÝ 7

Thời gian làm bài: 45 phút

Số thứ tự bài thi:

Số BD:

Phòng:

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số phách:

         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm:

Số thứ tự:

Số phách:

Giám khảo ký:

I/ Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng(3 điểm):

Câu 1: Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng:

A. Mẫu than đang cháy B. Mặt Trời.

C. Mặt Trăng. D. Bóng đèn điện đang sáng.

Câu 2: Một vật sáng đặt cách gương phẳng 30cm, thì ảnh của nó cách vật một khoảng:

A. 15cm B. 30cm C. 45cm D. 60cm

Câu 3: Một tia sáng chiếu tới gương phẳng có tia phản xạ vuông góc với tia tới. Góc tới bằng:

A. 300 B. 450 C. 600 D. 900

Câu 4: Âm tạo ra nhờ:

A. Tần số B. Biên độ C. Dao động D. Tiếng vang

Câu 5: Điểm giống nhau giữa gương cầu lồi và gương cầu lõm là:

A. Tạo ra ảnh ảo không bằng vật. B. Tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật.

C. Tạo ra ảnh ảo bằng vật. D. Tạo ra ảnh ảo bé hơn vật.

Câu 6: Một vật dao động phát ra âm cao hơn khi:

A. Vật dao động nhanh hơn. B. Vật dao động chậm hơn.

C. Vật dao động mạnh hơn. D. Vật dao động yếu hơn.

II/ Bài tập:(7điểm)

Bài 1(1điểm): Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.

Bài 2(2điểm): : a) Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

 b) Ảnh vủa một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có gì giống và khác nhau?

Bài 3(4điểm): Cho một vật sáng AB có dạng

hình mũi tên đặt trước gương phẳng như hình vẽ

a)Vẽ ảnh A/B/ của vật sáng AB tạo bởi gương phẳng.

b)Cho điểm A cách gương 4cm, B cách gương 2cm.Tính khoảng cách A/A và B/B.image

c)Đặt vật AB như thế nào trước gương thì có ảnh A/B/

cùng phương nhưng ngược chiều với AB.( Vẽ hình minh họa).

Bài Làm

Người ra đề: Trần Thị Thanh Nga

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 3

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Chọn

C

D

B

C

A

A

II. Tự luận:(7 điểm)

Câu 1: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.(1 điểm)

Câu 2: a) Nêu được các tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.(1 điểm)

b) So sánh được điểm giống và khác nhau về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.(1 điểm)

Câu 3: a)Vẽ đúng ảnh A/B/ của vật sáng AB tạo bởi gương phẳng. (1 điểm)

b) Tính khoảng cách A/A = 8cm và B/B = 4cm.(1 điểm)

c)Đặt vật AB vuông góc với gương thì có ảnh A/B/

cùng phương nhưng ngược chiều với AB.( Vẽ hình minh họa).(2 điểm)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu