ĐỀ ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Toán Lớp 8 

TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG

ĐỀ ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Năm học 2019-2020


  1.  (2,5 điểm) Tính

  1. (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

  1. ( 2 điểm ) Tìm x, biết

  1. (0,5điểm) Chứng minh rằng :với mọi x, y.

  2. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có H, N, M lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC. Gọi G là điểm đối xứng của M qua N.

  1. Chứng minh tứ giác BHNM là hình bình hành.

  2. Chứng minh tứ giác AGCM là hình chữ nhật.

  3. Tứ giác AHMN là hình gì? Vì sao?

  4. Gọi I là giao điểm của AF và DE;  E là trung điểm của AH và F là trung điểm của MC. Chứng minh ba điểm E, I, F thẳng hàng.

  1. ( 0,5 điểm )Gia đình bạn Minh có một khu vườn hình tam giác (như hình bên). Biết chiều dài cạnh AB là x mét, AC là (x + 5) mét, BC là (2x+3) mét. Vì lý do an ninh nên Ba bạn Minh muốn làm lại hàng rào cạnh AC bằng dây kẽm gai. Hỏi ba bạn Minh cần mua ít nhất bao nhiêu mét dây kẽm gai để đủ làm biết chu vi khu vườn là 40 mét.


HẾT

HƯỚNG DẪN THANG ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA


Câu

Ý

Lời giải

Điểm

1

a

(0,5 điểm)

0.25


0.25

(0,5 điểm)

0.25


0.25

(1 điểm)

0.5

0.5

0.5

0.5

(0.5 điểm)

0.5

2

(0.75 điểm)

0.25

0.25

0.25

(0.75 điểm)

0.25


0.25

0.25

(0.5 điểm)

0.25


0.25

3

(1 điểm)

0.25

0.25

hoặc

0.25

hoặc  

0.25

(1 điểm)

0.5

0.25

0.25

4

(0.5 điểm)

0.25

0.25

0.25

0.25

Vậy  A > 0 với mọi x,y                                                             


5a

(0.5 điểm)

Chứng minh được:  MN // BM

0.25

Chứng minh được:  MH = BM

0.25

Suy ra BHNM là hình bình hành


(0.75 điểm)

Chứng minh đúng AMCG là hình bình hành

0.5

Chứng minh đúng AMC = 90°

0.25

Suy ra tứ giác AMCG là hình chữ nhật


(0.75 điểm)

Chứng minh ADFE là hình bình hành

0.5

Chứng minh AM vuông góc HN  

0.25

Suy ra tứ giác AHMN là hình thoi


(0.5 điểm)

Chứng minh: IE // AC

0.25

IF // AC

0.25

Suy ra: E,I, F thẳng hàng


6

(0.5 điểm)

Vì chu vi khu vườn là 40 m nên


0.25

0.25


0.25

Chiều dài cạnh AC: (m)

Vậy ba bạn Minh cần mua ít nhất 13(m) dây kẽm gai.

0.25

            

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu