ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 1 Toán Lớp 9  PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3 ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 1

Trường THCS Bạch Đằng

Năm học : 2019-2020


BÀI 1 :  Tính(1,5 điểm)  

a/   b/ 

          


BÀI 2 : (1,5  điểm)  

(2 điểm) Cho các hàm số  

a) Vẽ các đồ thị (d) và (d’) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Xác định tọa độ giao điểm H của (d) và (d’) bằng phép tính.


BÀI 3 : (1 điểm)  tìm x để A xác định và  rút gọn

BÀI 4 : Giải phương trình   (1,5   điểm)        

a/                       b/

BÀI 5 : (1 điểm)  

Bạn Hùng có tầm mắt cao 1.5m đang đứng gần 1 tòa cao ốc 30m thì nhìn thấy nóc tòa nhà với góc nâng 300. Hùng đi về phía tòa nhà cho đến khi nhìn thấy nóc tòa nhà với góc nâng là 600. Tính quãng đường mà Hùng đã đi ? (làm tròn đến mét)

BÀI 6 (0,5điểm)  

Biết rằng 300g một dung dịch chứa 75g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 15% muối?  


BÀI 7

Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB và AC đến đường tròn O (B;C là hai tiếp điểm) .Kẻ đường kính CE của đường tròn (O) ,AE cắt đường tròn O tại D .

a/ Chứng minh bốn điểm A; B ;O; C cùng thuộc một đường tròn ? 

b/ OD2 =OH . OA 

c/ BC trùng với tia phân giác của       ?
                                                             

                                                           


    

ĐÁP ÁN

BÀI 1 (1,5 đ)

a/ 7 (0,5 đ)

10(0,5 đ)

1(0,5 đ)

BÀI 2 : (1,5 đ)

a/ 1 đ

            b/ H(2 ;3)  0,5 đ

BÀI 3 : (1 đ)

(0,25 đ)

(0,75đ)


BÀI 4 : (1,5 đ)

(0,5 đ)

Vậy (0,25 đ)

(0,5 đ)

(0,25 đ)

BÀI 5 : (1 đ)
Vậy quãng đường mà Hùng đã đi khoảng 33m

BÀI 6 : (0,5 đ)


Phải pha thêm 200 gam nước

BÀI 7 : (3 đ)
a/ (1 đ)             AOB và          AOC nội tiếp duo92ng tròn đường kính OA

b/ OA vuông góc BC(0,5 đ)

    OD2 = OB2 =OH . OA(0,5 đ)


c/    No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu