ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NH : 2019 -2020 THCS BÀN CỜ                          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NH : 2019 -2020  THCS BÀN CỜ

Câu1 (2đ) : Tính 

       a/ 320-2015+45+3

       b/ 2-3  (6-3 )(2-3 )

Câu 2 (1đ) :  Giải phương trình  x-2 = 4-x

Câu 3 (1.5đ) Cho hàm số y = - 4x (D1 ) và y = 12 x+3 (D2 )

        a/ Vẽ (D1 )D2 lên cùng hệ trục tọa độ 

        b/ Tìm tọa độ giao điểm của (D1 )D2 bằng phép toán

Câu 4 (1đ) Một con thuyền qua khúc sông với vận tốc 5km/h mất 5 phút . Do dòng nước chảy mạnh nên đã đẩy con thuyền đi qua sông theo đường đi tạo với bờ 1 góc 300 . Tính chiều rộng khúc sông.

Câu 5 (1đ) Nhân dịp lớp được tuyên dương hạng nhất khối . GVCN đã mua 80 cây bút xanh và tím để tặng học sinh . Biết giá 1 cây bút xanh là 5000đ và giá 1 cây bút tím là 6000 đ số tiền giáo viên trả hết là 430.000 đ. Tính số bút mỗi loại.

Câu 6 (1đ) Dịch vụ internet công ty A được tính như sau : Giá đăng ký gói dịch vụ là 200.000 đ và hàng tháng trả phí dịch vụ là 70.000 đ

         a/ Viết công thức tính tổng tiền phải trả sau x tháng sử dụng dịch vụ 

         b/ Nếu trả 900.000 đ  thì đã sử dụng bao nhiêu tháng ?

Câu 7 (2.5 đ ) Cho (O;R) . Từ 1 điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AB,AC với đường tròn (B,C là tiếp điểm )  , AO cắt BC tại H 

        a/ Cm : AO BC tại H

        b/ Vẽ đường kính BD của (O) và CK BD.  Cm  : ∆ ACO~∆CKD

       c/ Tia AO cắt đường tròn  (O) tại M và N . Cm : MH.NA  = MA.NH Đáp án : 

Câu 1 :  -23

Câu 2 :  2

Câu 3 : x = 3

Câu 4 : S =V.t = 3 x 112 =14 km chiều rộng khúc sông : 14 x sin300 = 18 km

Câu 5 : Gọi x là số bút xanh ( x nguyên dương ,< 80 ) .. (80 –x ) là số bút tím 

Pt : x .5000 + (80 –x ) .6000 = 430 000          x= 50   KL

Câu 6 : a/ y = 200 000 + 70 000. X

             b/ 900 000 = 200000 + 70 000 x  ….  suy ra  x = 10 tháng

Câu 7 a/ Cm AO là trung trực BC 

          b/ Ta có  AOC = OCD (so le trong OA// CD )

                         OCD=ODC ( ∆ OCD cân ) 

                Suy ra :AOC= ODC nên ∆ ACO~∆CKD

         c/ Cm : MB là phân giác của ∆ ABH suy ra :MAMH=BABH (1)

                      NB là phân giác ngoài của góc B của ∆ ABH (do NB MB )

                                                                       Suy ra NANH= BABH (2)

                 Từ (1) và (2) : MAMH=NANH → MH.NA = MA.NH

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu