ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020 MÔN: TOÁN - KHỐI 7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM         ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I

  TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU    NĂM HỌC 2019-2020


MÔN: TOÁN - KHỐI 7

(Thời gian: 90 phút, không tính thời gian giao đề)

__________________________________________________________________________


Họ tên học sinh: ----------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: ---------------

(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)


Câu 1: (3,0 điểm) Tính hợp lí (nếu có thể):

 

Câu 2: (3,0 điểm)  Tìm số tự nhiên x, biết:

Câu 3: (1,0 điểm) 5m dây đồng nặng 43g.Hỏi 10km dây đồng như thế nặng bao nhiêu kg?

Câu 4: (1,0 điểm) Cho biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ.Hỏi 16 người làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ? (biết năng suất mỗi người như nhau).

Câu 5: (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có .Trên tia đối của tia AC, lấy điểm D sao cho: AC = AD. 

  1. Chứng minh rằng: ∆ABD = ∆ABC và ∆CBD cân.

  2. Kẻ .Chứng minh BH=BK

  3. Qua C kẻ đường thẳng m song song với AK và m cắt AB tại E.Tính

---HẾT---

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)


HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN RA ĐỀ

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: TOÁN 7

Câu

Nội dung

Điểm

1

(3,0 đ)

0,25*40,25*4


0,25*4

2

(3,0 đ)

0,25*4


0,25*4


0,25*4

3

(1,0 đ)

10 km = 10000 m

Gọi x (kg) là khối lượng của 10 km đồng.

Vì khối lượng và chiều dài dây đồng là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên:

Vậy 10 km đồng nặng 86 kg

0,25*4

4

(1,0 đ)

Gọi x(h) là thời gian 8 người làm cỏ xong cánh đồng.Vì năng suất mỗi người là như nhau nên số người và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Theo đề ta có:

Vậy 16 người làm cỏ hết 2,5 h


0,25*4

5

(2,0 đ)

  1.  ∆ABD = ∆ABC(c.g.c) 

=>BD=BC (hai cạnh tương ứng)=> ∆CBD cân


0,5

0,25


  1. ∆ABH = ∆ABK (cạnh huyền-góc nhọn)

=> BH=BK( 2 cạnh tương ứng)

0,5

0,25


Xét ∆ABC vuông tại A nên:

0,250,25

Học sinh có cách giải khác đúng đáp án vẫn cho trọn điểm

------------------------HẾT-----------------------

      GIÁO VIÊN LẬP ĐÁP ÁN 


                                               

                                                                                                             

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu