Trường THCS Lê Lợi Toán Lớp 7 Trường THCS LêLợi


Bài 1. (2đ)thực hiện phép tính :

a)  b) 

c) 


Bài 2. (2đ)Tìm x, biết:

a) 

b) 


Bài3 : ( 1đ ) Tìm diện tích miếng đất hình chữ nhật biết độ dài 2 cạnh tỉ lệ với các số 3 : 4 và chu vi hình chữ nhật là 56m.

Bài 4 :( 1đ ) Một máy bay đang bay ở độ cao 10 km. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường đi của máy bay tạo 1 góc nghiêng so với mặt đất. Tính độ dài đường bay của máy bay còn bay để đến sân bay, biết rằng khoảng cách tới sân bay còn 300 km ( làm tròn đến số thập phân thứ 1)

Bài5  ( 1đ ) Lâm có một số phong bì đựng tiền xưa loại 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng. Mỗi phong bì chỉ đựng 1 tờ. Số p hong bì 1 đồng gấp 5 lần số phong bì loại tờ 5 đồng. Số phong bì loại 1 đồng gấp 10 lần số phong bì 10 đồng. Số phong bì 10 đồng gấp đôi số phong bì loại tờ 20 đồng. Tìm số tiền xưa ít nhất mà Lâm sưu tầm được.

Bài 6. (3đ)

Cho . Gọi M  là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm  D sao choMD = MA.

a)  Chứng minh ; AB = CD  và AB // CD.

b)  Chứng minh

c) Trên các đoạn thẳng AB và CD lần lượt lấy các điểm E và F saocho AE = DF. 

Chứng minh 3 điểm E, M, F thẳng hàng.
đáp án

CâuBài 1

(2đ)

a)

0,5

b) = = = + 1

                                                                                           = 2 + 1 = 3

0,75

c) = = = = =

0,75

Bài 2

(2đ)

a)


1

b)


0.5

0,5

Bài 3

(1,5đ)

Nửa chu vi HCN là :  56 : 2 = 28(m)

Gọi x, y ( m ) theo thứ tự là số đo chiều rộng, chiều dài của HCN 

Ta cóvà x + y = 2

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :

Suyra

      ;      

Chiềurộng 12m chiều dài  16m


0,25


0,5


0,25


0,25


0,25

Bài 4 

(1đ)

Bài 5

Độ dài đường bay còn bay đền sân bay chính là cạnh huyền

Dùng định lý Pitago để tính

1.20 + 2.10 + 4.5 + 20.1

= 80 đồng


1

Baøi5

(3,5ñ)


a)

CM:  - (c.g.c)

         -  AB = CD

         -  AB // CD

1,0

0,5

0,5

b)

CM: 

         =>

0,75

0,25

c)

CM: 

CM:  E, M, F  thẳng hàng

0,25

0,25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu