ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Toan 7 ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Năm học 2018-2019

Giáo viên: NGUYỄN ĐẮC NGUYỆN


Bài 1 (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính :

a)  (0,75 điểm)

b)  (0,75 điểm)

Bài 2 (1,25 điểm) Tìm x, biết :

a) (0,75 điểm)

b)  (0,5 điểm)

Bài 3 (0,5 điểm) Khi nói đến số “in” (inch) của một TV, hoặc màn hình vi tính, điện thoại di động ta hiểu rằng số “in” này là độ dài đường chéo của màn hình đó (1 inch ≈ 2,54 cm, là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh, Mỹ). Vậy một máy điện thoại di động có màn hình 6,5 inch thì đường chéo màn hình này dài khoảng bao nhiêu cm (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?

Bài 4 (1,5 điểm) Số phần quà do học sinh các khối 6; 7; 8; 9 góp được để tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn cùng vui Tết Trung Thu vừa qua tỉ lệ với các số 9; 8; 7; 6. Biết rằng số phần quà của học sinh khối 9 góp ít hơn số phần quà của học sinh khối 7 là 40 phần. Tính số phần quà của học sinh mỗi khối góp được?

Bài 5 (1 điểm) Nhà trường dự định xây một “căn nhà tình nghĩa” tặng gia đình một bà mẹ Việt Nam Anh Hùng trong quận 3. Công ty xây dựng cho biết rằng sẽ giao cho một đội thi công gồm 28 công nhân xây xong ngôi nhà trong 210 ngày. Nhà trường tính rằng để kịp giao nhà trước Tết Nguyên đán Canh Tí thì phải xây xong ngôi nhà trong 168 ngày . Em hãy tính xem để thực hiện được yêu cầu của nhà trường thì công ty xây dựng sẽ sử dụng đội thi công gồm bao nhiêu người (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)?

Bài 3 (1,25 điểm) Hàm số y=f(x) được cho bởi công thức: f(x) = 2x2 – 5.

Hãy tính:  f(1),  f(-2),  f(0).

Bài 5 (3 điểm) Cho Δ ABC nhọn. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AC. Trên tia đối của tia IB, lấy điểm D sao cho ID=IB.

  1. Chứng minh:  Δ IAB = Δ ICD.

  2. Lấy điểm M trên đoạn thẳng BC. Qua D kẻ đường thẳng DN // BC (N thuộc tia đối của tia IM).

Chứng minh rằng:  I là trung điểm của đoạn thẳng MN.HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM
1

(1,5đ)


     a

(0,75đ)

                                                       =  30741


0đ25


2 x 0đ25


b

(0,75đ)

=


3 x 0đ25a

(0,75đ)

                    ∙          ∙


3 x 0đ25

2

(1,25đ)

     


     b

(0đ5)

             

2 x 0đ25

3

(0đ5)


  Độ dài đường chéo màn hình 6,5 inch của điện thọai di động đó là:

   6,5 x 2,54 ≈ 16,5 (cm)


0,5đ4

(1,5đ)

∙   Gọi a, b, c, d lần lượt là số học sinh của khối 6; 7; 8; 9.

∙   Theo đề bài ta có: và   b – d = 120

∙   Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

    

∙   ⇒  a = 9.20 = 180 (phần quà)

     ⇒  b = 8.20 = 160 (phần quà)

     ⇒  c = 7.20 = 140 (phần quà)

     ⇒  d = 6.20 = 120 (phần quà)

0đ25


0đ25
0đ5

4 x 0đ1255

(1đ)

∙   Gọi x (người) là số công nhân cần thiết để xây xong ngôi nhà trong 168 ngày.

∙   Vì số công nhân và thời gian xây xong ngôi nhà là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có:

    x . 168 = 28 . 210 x = (người)

0đ25


0đ250đ5

6

(1,25đ)


  f(x) = 2x2 – 5.                            f(1) = 2.12 – 5 = - 3

f(-2) = 2. (-2)2 – 5 = 3                f(0) = 2.02 – 5 = - 5.

Đúng 1,2,3 kq lần lượt 0,5đ, 1đ, 1,25đ5

(3đ)


a)  Δ IAB = Δ ICD

. Chứng minh đúng 3 yếu tố bằng nhau (có giải thích)

. Kết luận đúng thứ tự đỉnh và trường hợp c-g-c

------------------------------------------------------------------------------------

b) I là trung điểm của đoạn thẳng MN

. Chứng minh đúng Δ IMB = Δ IND (g-c-g)

. Kết luận đúng (có giải thích)


0đ50đ5

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu