KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN - LỚP 6 


KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN - LỚP 6

Năm học 2019 - 2020


Bài 1: (1,0 điểm)

Hiện nay theo xu hướng ở các nước trên thế giới, rác thải được người dân phân loại và bỏ vào các thùng gồm thùng đựng rác tái chế, thùng đựng rác không tái chế và thùng đựng rác chất thải nguy hại.

a) Hãy viết dưới dạng liệt kê tập hợp T gồm các loại rác tái chế và tập hợp K gồm các loại rác không tái chế. (1 điểm)


b) Điền kí hiệu hoặc vào ô trống: 

Nylon  T

Lá cây T

Cao su      K

Thủy tinh K


Bài 2: Thực hiện phép tính: (2,0 điểm) 

      a)   16 + {400 : [200 – (42 . 1000 + 46 . 3)]}

      b)  59 . 73 – 302 + 27 . 59 


Bài 3: Tìm số tự nhiên x biết: (2,0 điểm)

      a) 200 – (5x + 6) = 43

      b) 5(x – 3)


Bài 4: (1,0 điểm)   

       Cho a = 96; b = 120; c = 144

a) Tìm ƯCLN(a, b, c) 

b) Tìm BCNN (b, c)Bài 5: (1,5 điểm)

Trong một buổi liên hoan, ban tổ chức đã mua 96 cái bánh và 36 viên kẹo. Ban tổ chức có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu đĩa như nhau gồm cả bánh và kẹo. Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh và bao nhiêu viên kẹo.


Bài 6: (1,5 điểm)    

Trên tia  Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 5cm và OB = 8cm.

a) Chứng tỏ rằng A nằm giữa O và B. Tính độ dài đoạn thằng AB.

b) Trên tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Chứng tỏ rằng A là trung điểm của đoạn thẳng BC. 


Bài 7: (1,0 điểm) 

Đường sắt Bắc Nam hay đường sắt Thống Nhất là tuyến đường sắt bắt đầu từ thủ đô Hà Nội và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường sắt Bắc Nam chạy gần song song với Quốc lộ 1A, có nhiều đoạn gặp nhau, nhất là tại các tỉnh.

Trên tuyến đường sắt Bắc Nam từ ga Sài Gòn đến ga Biên Hòa dài 30km (xem như một đoạn thẳng),

Giữa đường tàu có dừng lại tại ga Thủ Đức cách đó 15km. Hỏi ga Thủ Đức có nằm chính giữa ga Sàu Gòn và ga Biên Hòa không?


HẾT


HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài

Đáp án

Thang Điểm


1

a) Liệt kê đúng các phần tử của mỗi tập hợp

b) Viết đúng 2 kí hiệu: 0,25đ

0,25 x 2

0,25 x 2

2

a) 16 + {400 : [200 – (42 . 1000 + 46 . 3)]}

= 16 + {400 : [200 – (42 . 1 + 138)]}

= 16 + {400 : {200 - 180}

= 16 + 20

= 36

b) 59 . 73 – 302 + 27 . 59

= 59 . (73 + 27) – 900

= 59 . 100 – 900

= 5000

0,25 x 4


0,5

0,25

0,25

3

a) 200 – (5x + 6) = 43

    200 – (5x + 6) = 64               

               5x + 6   = 136

               5x         = 130

                 x         = 26

b) 5(x – 3)

(x – 3) là ước của 5. 

Ư(5) = {1; 5}

x – 3 = 1          x = 4

x – 3 = 5          x = 8

0,25 x 4

0,25 x 4

4

Phân tích các số ra TSNT

a = 96 = 25 . 3; b = 120 = 23 . 3 . 5; c = 144 = 24 . 32

a) ƯCLN(a, b, c) = 23 . 3 = 24

b) BCNN(b, c) = 24 . 32 . 5 = 720


0,5

0,25

0,25

5

Số đĩa chia được nhiều nhất là ƯCLN(96, 36)

96 = 25 . 3          36 = 22. 32

ƯCLN(96; 36) = 22 . 3 =12

Vậy chia được nhiều nhất 12 đĩa.

Số bánh mỗi đĩa: 96 : 12 = 8 (bánh)

Số kẹo mỗi đĩa: 36 : 12 = 3 (kẹo)


0,25 x 6

6

Hình vẽ:

a) Vì OA < OB (5cm < 8cm) nên A nằm giữa O và B

Thì OA + AB = OB

Tính AB = 3cm

b) Vì C nằm giữa O và A

Nên OC + CA = OA

Tính CA = 3cm

Ta có A nằm giữa C và B và CA = AB = 3cm

Nên A là trung điểm của BC

0,25
0,25


0,250,25

0,25

0,25

7

Gọi điểm A là ở ga Sài Gòn, điểm B là ở ga Biên Hòa và điểm M là ở ga Thủ Đức

Ta có hình vẽ sau

Ta có AM < AB (15km < 30km)

Nên M nằm giữa A và B

Thì AM + MB = AB

Tính MB = 15km

Có M nằm giữa A và B và AM = MB = 15km

Vậy M là trung điểm của AB hay ga Thủ Đức nằm chính giữa ga Sài Gòn và Biên Hòa


0,250,25


0,25


0,25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu