ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN : TOÁN – LỚP 7 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3

      Trường THCS Đoàn Thị Điểm      


ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I  - NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN : TOÁN – LỚP 7

THỜI GIAN LÀM BÀI : 90 phút

Bài 1: ( 2 điểm)  Thực hiện phép tính:

           

Bài 2:  ( 3 điểm)   Tìm x, y biết

Bài 3: ( 1, 5 điểm) Trong một đợt đóng góp SGK cho thư viện để ủng hộ các bạn học sinh khó khăn, số quyển sách của lớp 7A và lớp 7B thu hoạch tỉ lệ với 3 và 4. Biết số quyển sách của lớp 7 B nhiều hơn số quyển sách lớp 7A là 14 quyển sách. Tìm số sách giáo khoa của mỗi lớp đã đóng góp.

Bài 4: ( 3, 5 điểm)

Cho ∆ABC vuông tại A, tia phân giác của góc ACB cắt AB tại H. 

Trên đoạn BC lấy điểm E sao cho CE = CA.

a) Chứng minh 

b) Từ E kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại K  , đường thẳng này cắt CH tại I.Chứng minh

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN 7 HKI (19-20)

Câu

Lời giải

1

Thực hiện phép tính:

           

2

Bài 2:  ( 3 điểm)   Tìm x, y biết

3

số sách giáo khoa của mỗi lớp 7A là 42 quyển 

số sách giáo khoa của mỗi lớp 7B là 56 quyển


4

A

a) Chứng minh 

Xét

 CH: cạnh chung; CA=CE; ( CH là phân giác) 

b) Chứng minh

 Xét có:

HE=HA (cmt); HI: cạnh chung;

  Nên = (c-g-c) 

(cặp góc tương ứng) No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu