ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I – TOÁN 7 Trường THCS Phan Sào Nam    Phòng GD & ĐT Quận 3

Trường THCS Phan Sào Nam


ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I – TOÁN 7

Năm học : 2019 – 2020

Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Bài 1: (3điểm) Thực hiện phép tính

a.   b.  

 c.           d.

Bài 2: ( 2điểm) Tìm x

      a.  b.  c)

Bài 3: (1,25điểm) 

Một tam giác có chu vi là 180 cm và 3 cạnh của nó tỉ lệ với 3,5,10. Tính độ dài 3 cạnh của tam giác đó.

Bài 4: (0,75 điểm) 

Một kho chứa 54 tấn gạo. Kho đã xuất đi số gạo để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung, rồi xuất đi thêm lượng gạo còn lại trong kho để chia cho dân nghèo, cuối cùng nhập về 12 tấn gạo. Tính số gạo còn lại trong kho?

Bài 5: ( 3 điểm)  

Cho ∆MPQ vuông tại M có , kẻ tại N. Trên tia đối của tia NM lấy điểm E sao cho NE = NM. 

a. Tính số đo

b. Chứng minh ∆MNP = ∆ENP.

c. Lấy điểm F trên đoạn thẳng NQ sao cho NF = NP.Chứng minh EF = MP.

d. Kẻ FI vuông góc với MQ tại I. Chứng minh ba điểm E, F, I thẳng hàng.
ĐÁP ÁN 

Bài 

Nội dung

Điểm

1

(3đ)


 1. 0,5đ 1. 0,75đ 1.  1đ


 1. 0,75đ2

(2đ)


 1. 0,75đ 1. 0,75đ


 1. 0,5đ
3

(125đ)4

(0,75đ)5

(3đ)


 1. (0,5đ)


 1. (1đ)

 1. (1đ) 


 1. (0,5đ)
hay hay


Gọi x, y, z lần lượt là 3 cạnh tam giác.

Lập luận được

Suy ra . Kết luận: 3 canh tam giác là 30cm ; 50cm ; 100cm


Số gạo cứu miền Trung : (tấn)

Số gạo chia dân nghèo (tấn)

Số gạo còn lại: (tấn)
Tính được số đo


Chứng minh được (c-g-c) :Chứng minh được (c-g-c) :(cmt)

Mà 2 góc trên so le trong với nhau (1)


(2)

Từ (1) và (2) trái Tiên đề Ơclit E, F, I thẳng hàng. Học sinh có cách giải khác, giáo viên tự chấm theo thang điểm.

Học sinh không vẽ hình thì không chấm bài hình.0,25x2


0,25x30,25x2


0,25x2
0,25x 30,25x3
0,25x3
0,25x2
0,25

0,250,25x20,250,25x3

0,5đ0,25x40,25x4

0,25
0,25
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu