Đề tham khảo toán 8 – Học kì 1 Trường THCS Thăng Long 

Trường THCS Thăng Long

Đề tham khảo toán 8 – Học kì 1


Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính, rút gọn:

a)  b) 

Câu 2. (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  b)

c)  d)

Câu 3. (1,5 điểm)

a)  Rút gọn phân thức:

b)  Tính:  

Câu 4. (1,0 điểm) Giá nước sinh hoạt của một hộ gia đình được tính như sau: Mức 15m3 nước đầu tiên giá 4500đ/m3, từ trên 15m3 đến 30m3 giá 5600đ/m3 , từ trên 30m3 đến 40m3 nước giá 6800đ/m3, trên 40m3 nước giá 8200/m3. Biết rằng khi ra hóa đơn tiền nước , trừ số tiền phải trả theo cách trên , còn có thêm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT). Hãy tính số tiền  nhà bạn An phải trả trong tháng 9/2019 biết nhà bạn An tiêu thụ  hết 48m3 nước.

Câu 5. (1,0 điểm) Người ta nuôi cá trong một bể xây, mặt bể là hình chữ nhật chiều dài 80m, chiều rộng 60m. Trên mỗi mét vuông mặt bể người ta thả 12 con cá giống, đến mỗi kỳ thu hoạch, trung bình mỗi con cá cân nặng 240g, giá bán 32000 đồng/kg và thấy lãi qua kỳ thu hoạch này là 200 triệu. Hỏi vốn mua cá giống và các chi phí trong đợt này chiếm bao nhiêu phần trăm so với số tiền bán được (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?

Câu 6. (3,0 điểm)    Cho hình bình hành ABCD có AB=2AD . Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.

  1. Chứng minh tứ giác EBFD là hình bình hành .

  2. Tứ giác AEFD là hình gì? Vì sao?                    

  3. Gọi M là giao điểm của AF và DE ; N là giao điểm của BF và CE .

Chứng minh bốn đường thẳng AC, EF, MN, BD đồng qui. -Hết -

Học sinh không được sử dụng tài liệu.

Giám thị không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM 

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

1

(1,5 đ)

a

(0,75 đ)


0, 5

0,25

b

(0,75 đ)


          +

   


   


               


               


                              0


=0,25


0,25

0,25

2

(2,0 đ)

a

(0,5 đ)

0,25x2

b

(0,5 đ)

0,25

0,25

c

(0,5 đ)

0,25

0,25

d

(0,5 đ)0,25


0,25

3

(1,5đ)

(0,5đ)

0,25x2


0,25

(1,0đ)


                 MC: (x-2)(x+2) 
0,250,250,25
4

(1,0đ)


(1,0đ)

Số tiền nhà An phải trả trong tháng 9/2019

(15.4500+15.5600+10.6800+8.8200).110%=313610(đồng)
1
5

(1,0đ)(1,0đ)

Số tiền thu được khi bán tất cả cá thu hoạch

80.60.12.0,24.32000=442368000 (đồng)

Vốn và chi phí chiếm:

(số tiền bán được)

0,5x2

6

(3,0 đ)a

(1,0đ)

EB=AB:2 ;DF=CD:2 (E, F là trung điểm của AB,CD)

Mà AB=CD và AB//CD EB//DF, EB=DF              

EBFD là hình bình hành                                  

0,5


0,25

0,25


b

(1,0 đ)

DF=CD:2 ,AE=AB:2 mà CD=ABDF=AE,DF//AE   

AEFD là hình bình hành  

Mà AE=AB:2 , AD=AB:2 (gt) AD=AE           

AEFD là hình thoi                                                                                                                             


0,25

0,5


0,25


c

(1,0 đ)

Chứng minh được tứ giác MENF là hình chữ nhật     

 Gọi O là trung điểm của BD O cũng là trung điểm của AC và cũng là trung điểm của EF và MN 

AC, BD, EF, MN thẳng hàng .                             

0,5


0,25


0,25

Lưu ý:

Học sinh có cách giải khác nếu đúng thì giáo viên dựa trên thang điểm chung để chấm.

Học sinh không vẽ hình bài hình học thì không chấm.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu