ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I MÔN: TOÁN - KHỐI LỚP: 6 TRƯỜNG THCS THĂNG LONG 

TRƯỜNG THCS THĂNG  LONG 

              ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I 

                   NĂM HỌC 2019 – 2020

  MÔN: TOÁN - KHỐI LỚP: 6

Thời gian:90 phút

Bài 1 : (2,5 điểm). Thực hiện các phép tính

  1. 13 . 71 + 87 . 71

Bài 2 : (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết

  1. x – 18 = 33 +32 

  2. 32 : ( x + 2 ) = 8

  3. 7 + 4x = 23

Bài 3: (1,0 điểm).  Mẹ Nam đi siêu thị mua bột giặt OMO giá mỗi gói là 100 000 đồng, nhưng siêu thị có chương trình giảm giá khi mua từ gói thứ ba trở đi khách hàng sẽ được giảm 10 000 đồng mỗi gói. Vậy nếu mẹ mua 4 gói thì phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 4 :(1,0 điểm). 

Tìm bội chung nhỏ nhất và tập hợp bội chung của  12; 20 và 36.

Bài 5 : ( 1,0 điểm).

Một trường THCS tổ chức cho khoảng 600 đến 700 học sinh tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp hàng 42 hay 45 em vào một xe thì đều không dư em nào

Bài 6 : (2,5 điểm).

Trên cùng tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM = 2cm, ON = 7cm.

  1. Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

  2. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

  3. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm D sao cho O là trung điểm của ND. 

Tính độ dài đoạn thẳng DM.ĐÁP ÁN 

Bài 1 : (2,5 điểm). Thực hiện các phép tính

Bài 2 : (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết 

Bài 3: (1,0 điểm). 

Số tiền mẹ phải trả khi mua 3 gói sau: (100 000 – 10 000 ).3=270 000 đồng

Số tiền mẹ phải trả là  100 000 + 270 000  = 370 000 đồng

Bài 4 :(1,0 điểm). 

Tìm bội chung nhỏ nhất và tập hợp bội chung của  12; 20 và 36.

Bài 5 : ( 1,0 điểm).

Vì có khoảng 600 đến 700 học sinh tham quan nên trường này có 630 học sinh đi tham quan 

Bài 6 : (2,5 điểm).

  1. Trong ba điểm O, M, N điểm M nằm giữa hai điểm còn lại, vì trên cùng nửa mặt  phẳng có bờ chứa tia Ox, OM < ON ( 2cm < 7 cm ) 

  2. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Vì điểm M nằm giữa hai điểm O,N nên

 

  1. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm D sao cho O là trung điểm của ND. 

Tính độ dài đoạn thẳng DM.

Vì D là trung điểm của O của ND nên ON = OD = 7cm

O nằm giữa D và M nên : 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu