ĐỀ THAM KHẢO HKI TOÁN 7 NH: 2019- 2020 Trường THCS Lương Thế Vinh. Trường THCS Lương Thế Vinh.

ĐỀ THAM KHẢO HKI TOÁN 7 NH: 2019- 2020

 1. (2,5đ) Thực hiện phép tính:

 1. (1,5đ) Tìm x, biết :

 1. 0,75 –

 1. (1đ) Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, khi x=3 thì y= -6

 1. Tìm hệ số tỉ lệ thuận của y đối với x và biểu điễn y theo x

 2. Tính giá trị của x khi

 1. (1đ) Cho ba số a, b, c tỉ lệ nghịch với 3; 5; 6 theo thứ tự. Biết 2a-b+c = 38. Tìm a,b,c.

 2. (1đ) Cuối Học kì I, lớp 7A nuôi heo đất được 225000đ. Lớp dự định chia số tiền này ra làm 2 phần : phần 1 mua quà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, phần 2 ủng hộ cho mái ấm tình thương Phúc Lâm ở ấp 2, Long An, Long Thành, Đồng Nai ( đây là mái ấm cưu mang những em nhỏ thiếu may mắn không cha không mẹ ). Biết số tiền ở phần 1 và phần 2 tỉ lệ với các số 2; 3. Hỏi số tiền mỗi phần là bao nhiêu ?

 3. (3đ) Cho , gọi D là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia DB lấy điểm M sao cho DM=DB.

 1. Chứng minh AB=CM và .

 2. Chứng minh AM//BC.

 3. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AB và CM. Chứng minh ba điểm K, D, I thẳng hàng.


ĐÁP ÁN

1.

a)

b)

              
 1.   

2.

a) 

b)

3. 

a)  Hệ số tỉ lệ thuận của y đối với x là -2

Biểu diễn y theo x là y=-2x

b)

Khi thì

Khi thì

4. Vi a,b,c tỉ lệ nghịch với 3; 5; 6 nên ta có :

3a=5b=6c

Theo đề ta có 2a-b+c=38

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

5. 

Gọi x,y (đồng) lần lượt là số tiền của phần 1, phần 2

Vì số tiền ở phần 1 và phần 2 tỉ lệ với các số 2;3 nên ta có :

Và tổng số tiền là 2 250 000đ nên

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

Trả lời: vậy số tiền ở phần 1 là 900 000đồng

                   số tiền ở phần 2 là 1 350 000đồng

6.(3đ)

a) 

b)

là hai góc so le trong nên AM//BC

c)

rồi áp dụng tính chất 2 góc kề bù

Vậy K, D, I thẳng hàng.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu