Hướng dẫn giải toán 9 căn thức của Hân
Bài này chỉ cần trục căn thức ở mẫu là ra, cái thằng ở ngoài căn em trục từ đầu sẽ nhanh hơn. Thầy làm sau cứ nghỉ là đề cho như vậy có thể "triệt tiêu". Không ngờ đề hại nảo không triệt đuọcw nên cách làm trên tốn thêm 2 hàng trục căn của anh bên "Phải". Đệ lừa Thầy thành công.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu