ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN : TOÁN 6 TRƯỜNG THCS COLETTE


ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 1

MÔN : TOÁN 6 

 NĂM HỌC : 2019-2020


Bài 1 (1đ) : Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 12 bằng 2 cách .


Bài 2 (1đ) : Tìm ƯCLN và BCNN của 144 và 60 ( trình bày cách phân tích)


Bài 3 (2đ) : Thực hiện phép tính:

  1. 516: 514 + 24.2 - 20160


Bài 4 (2đ) : Tìm số tự nhiên x biết :

  1. 2x – 140 = 3.24

  2. 165 -15(3x+5) = 5.32  


Bài 5 (1đ) : Bạn An dùng 85000 đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 7500 đồng một quyển, loại II giá 6000 đồng một quyển.  Hỏi bạn An mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở cả hai loại với số lượng như nhau ?


Bài 6 (1đ) : Số học sinh khối 6 của một trường có từ 200 đến 400 em. Biết rằng số học sinh khi xếp hàng 12,15,18 đều vừa đủ. Tìm số học sinh khối 6 ?


Bài 7 (2đ) : Trên  tia Ax vẽ 2 điểm B , C  sao cho  AB = 4cm , AC = 8cm

  1. Trong 3 điểm A , B , C điểm nào nằm giữa ? Vì sao ?

  2. Tính độ dài đoạn BC ? Hỏi B có là trung điểm của đoạn AC không ?

  3. Gọi M là trung điểm của đoạn AB . So sánh MC và AB ?


HẾT
ĐÁP ÁN

 

 
Bài 1

Cách 1 : Liệt kê các phần tử

Cách 2 : Chỉ ra tính chất đặc trưng

0,5đ

0,5đ


Bài 2

Phân tích ra thừa số nguyên tố

 Tìm ƯCLN(144;60) = 

 Tìm BC(144;60) = 


0,5đ

0,25đ

0,25đ

Bài 3

a/ có kết quả đúng   

b/ có kết quả đúng 


Bài 4

a/ x = 

b/ x = 


Bài 5

Cách tìm

Mỗi loại 6 vở

0,5đ

0,5đ


Bài 6

Gọi số tổ là a

Lý luận a là BCNN(12;15;18)

Tìm BCNN(12;15;18) = 

BC(12;15;18) =

Mà 200<a<400

Chọn a = 

Vậy số cần tìm là 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


Bài 7

Vẽ hình đúng , chính xác số đo

a/ Lý luận B nằm giữa A và C

b/ Tính BC = 4cm và B là trung điểm của AC

c/ Tính MB = 3cm

Tính MC = 6cm

So sánh 

0,25đ

0,5đ

0,75đ

0,5đ

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu