ĐỀ THI HK1 THAM KHẢO KHỐI 8 ĐỀ THI HK1 THAM KHẢO KHỐI 8

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

Câu 2. (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

Câu 3. (1 điểm) Cho biểu thức:

A

Rút gọn biểu thức A.

Câu 4 (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi E là trung điểm của BC. Kẻ EM vuông góc với AB tại M, kẻ EN vuông góc với AC tại N.

  1. Chứng minh M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC.

  2. Tứ giác AMEN, EMNC là hình gì? Vì sao?

  3. Kẻ tia Cx vuông góc với AC tại C sao cho MN cắt tia Cx tại F. Tứ giác MACF là hình gì? Vì sao?

Câu 5 (0,75đ) Bạn Nam đến Điện Máy Xanh để mua 1 bàn ủi giá 350000 đồng và 

1 máy sấy tóc giá 400000 đồng. Nhưng vì đang có chương trình khuyến mãi nên bàn ủi giảm 20% và máy sấy tóc giảm 15%. Hỏi bạn Nam tốn tổng cộng bao nhiêu tiền để mua bàn ủi và máy sấy tóc?

Câu 6 (0,75đ) Bác An có mảnh đất hình chữ nhật ABCD như hình vẽ. Biết chiều rộng AB = 5m, chiều dài 

AB = 10m và đoạn thẳng BE = 4m. 

  1. Tính diện tích mảnh đất AECD. 

  2. Trên mảnh đất AECD cứ 1m2 bác An gieo trồng 1,5kg hạt giống. Hỏi có bao nhiêu ki-lô-gam hạt giống được gieo?

Câu 7. (0,5 điểm) Cho thỏa:

Tính giá trị biểu thức B .

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ

Câu

Ý

Nội dung

1

(1,5đ)

a

(0,75đ)

b

(0,75đ)

2

(2,5đ)

a

(0,75đ)

b

(0,75đ)

c

(1đ)

3

(3đ)4

(3đ)
a

(1đ)

Chứng minh M là trung điểm AB (0,5đ).

Chứng minh N là trung điểm AC (0,5đ)


b

(1,5đ)

Chứng minh tứ giác AMEN là hình chữ nhật (0,75đ).

Chứng minh tứ giác EMNC là hình bình hành (0,75đ)

c

(0,5đ)

Chứng minh tứ giác MACF là hình bình hành (0,5đ)

5

(0,75đ)


Số tiền thực mua của bàn ủi: đồng

Số tiền thực mua của máy sấy tóc: đồng

Số tiền Nam mua bàn ủi và máy sấy tóc là:

đồng

6

(0,75đ)

a

(0,5đ)

Diện tích mảnh đất ABCD: m2

Diện tích mảnh đất BEC: m2

Diện tích mảnh đất AECD: m2

(Nếu chứng minh AECD là hình thang, sau đó tính diện tích vẫn được chấp nhận)

b

(0,25đ)

Số kg hạt giống được gieo là: kg

7

(0,5đ)


Thay vào B.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu