ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I – TOÁN 8 Trường THCS Phan Sào Nam    Phòng GD & ĐT Quận 3

Trường THCS Phan Sào Nam


ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I – TOÁN 8

Năm học : 2019 – 2020

Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)Bài 1: (1.5đ)  Thực hiện phép tính


 1. (x3 – 2x2 – 4x + 3) : (x2 + x – 1)

            

Bài 2: (1đ)  Phân tích đa thức thành nhân tử


 1. x2 – y2 + 3x – 3y

 2. x2 – 4x + 4 – y2


Bài 3: (1.5đ)  Tìm x  


 1. 7x(3 – x) + 4(x – 3) = 0

 2. 3x2 – 75 = 0


Bài 4: (1đ)  Nhân dịp 30/4 siêu thị điện máy có khuyến mãi trên hóa đơn tính tiền. Nếu hóa

đơn trị giá từ 5 triệu thì giảm 5%, từ 12 triệu thì giảm 15%. Bác Nam đã mua 1 quạt

máy giá 2,2 triệu đồng, 1 máy lạnh giá 11 triệu đồng, 1 nồi cơm điện giá 1,5 triệu đồng ở

siêu thị đó theo giá niêm yết. Hỏi bác Nam đã trả bao nhiêu tiền sau khi giảm giá?


Bài 5: (1đ)  Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 2m và có chu vi là 20m.

a. Tính chiều dài, chiều rộng cái sân

b. Người ta dùng loại gạch hình vuông có cạnh 4dm để lát hết cái sân đó. Biết giá tiền 1

viên gạch là 20 000 đồng. Hỏi người ta phải trả bao nhiêu tiền gạch?


Bài 6: (1đ)  Cô Lan gửi 200 triệu đồng loại kì hạn 6 tháng vào ngân hàng với lãi suất là 6,5% . Hỏi sau 1 năm cô Lan rút cả lãi lẫn vốn được bao nhiêu tiền?


Bài 7: (3đ)  

      Cho   nhọn ( AB < AC ). Gọi AH là đường cao, M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.

 1. Chứng minh tứ giác BMNK là hình bình hành

 2. Gọi D là điểm đối xứng của H qua M. Chứng minh tứ giác ADBH là hình chữ nhật

 3. Chứng minh tứ giác HMNK là hình thang cân.

 4. Tìm điều kiện của để tứ giác AMKN là hình chữ nhậtĐÁP ÁN

Bài 1: (1.5đ)  


a

(0.75)

= 

=

=0.5


0.25


0.25

c

(0.75)

    (x3 – 2x2 – 4x + 3) : (x2 + x – 1) =  x - 3

0.25 x 3Bài 2: (1đ)   


a

(0.5)

      x2 – y2 + 3x – 3y

=   (x + y)(x – y) + 3(x – y)  

=   (x – y)(x + y + 3)

  


0.25

0.25

c

(0.5)

      x2 – 4x + 4 – y2

=   (x – 2)2 – y2  

=   (x – 2 + y)(x – 2 – y)

  


0.25

0.25Bài 3: (1.5đ)   


a

  7x(3 – x) + 4(x – 3) = 0

 7x(3 – x) – 4(3 – x) = 0

 (3 – x)(7x – 4) = 0

 x =  3  hay  x =


0.25

0.25


0.25

b

3x2 – 75 = 0

3(x2 – 52) = 0

(x + 5) (x – 5) = 0

     x = -5 hay x = 5


0.25

0.25

0.25


Bài 4: (1đ)   


 • Tổng tiền bác Ba phải trả khi chưa giảm giá:

2.200.000 + 11.000.000 + 1.500.000 = 14.700.000 (đ) 

 • Số tiền bác Ba trả sau khi giảm giá trên hóa đơn:

 • 14.700.000 (100 – 15)% = 12.495.000 (đ)0.50.5
Bài 5: (1đ)   


a

 • Chiểu rộng hcn là :   [(20 : 2) – 2] : 2 = 4 (m)

 • Chiều dài hcn là : 4 + 2 = 6 (m)


0.25

0.25


b

 • Số viên gạch cần:  (4 . 6) : (0,4)2 = 150 (viên)

 • Số tiền mua gạch: 20.000 . 150 = 3.000.000 (đ)Bài 6: (1đ)   


 • Số tiền vốn và lãi sau 6 tháng là:

200.000.000 (100 + 6.5)% = 213.000.000 (đ)

 • Số tiền vốn và lãi sau 1 năm là:

213.000.000 (100 + 6,5)% = 226.845.000 (đ)0.50.5
Bài 7: (3đ)  Vẽ hình

a

(0.75đ)

MN là đường trung bình của

MN // BC và  MN = ½ BC

       MN // BK và MN = BK ( = ½ BC) Vậy BMNK là hình bình hành 

0.25

0.25

0.25


b

(1đ)


Tứ giác ADBH có:

M là trung điểm AB

M là trung điểm DH

Vậy tứ giác ADBH là hình bình hành

  ⇒  ADBH là hình chữ nhật0.25

0.25

0.25

0.25

c

(0.75đ)

    Tứ giác  HMNK có 

     MN // HK  

     MK = HN = ½ AC

      Vậy tứ giác HMNK là hình thang cân0.25

0,25 

0.25

d

(0.5đ)

Tứ giác AMKN là hình bình hành.

Để hình bình hành AMKN là hình vuông thì và AM = AN

vuông cân tại A


0.25


0.25No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu