Đề tham khảo HKI môn toán khối 7 ( 2019-2020)



 Trường THCS Bàn Cờ

Đề tham khảo HKI môn toán khối 7 ( 2019-2020)

Bài 1 ( 2,5 đ) Thực hiện phép tính

a) 

c) 

d)

Bài 2 ( 2đ ) Tìm x biết

a)

b)  

Bài 3:  ( 1 đ ) Học sinh của ba lớp 7 cần trồng và chăm sóc 27 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh , 7B có 36 học sinh, lớp 7C có 40 học sinh. Hỏi số cây mỗi lớp phải trồng và chăm sóc? Biết rằng số cây cần chăm sóc tỉ lệ với số học sinh. 

Bài 4 ( 1 đ )  Một đội công nhân làm đường, lúc đầu gồm 50 người và dự định làm xong công trình trong 30 ngày. Nhưng sau đó đội tăng thêm 25 người. Hỏi để làm xong công trình đó, đội phải làm việc trong bao nhiêu ngày ? ( năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau).

Bài 5 : ( 1 đ )  Nhân ngày Black Friday, bạn An đem 500000 đồng đi mua sắm tại của hàng quần áo thời trang. Tại đây, đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20%. Bạn An chọn 4 cái áo cùng giá tiền là 150000 đồng ( giá chưa giảm ). Hỏi bạn An có đủ tiền trả cho cửa hàng không?

Bài 6 (2,5 đ )  Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm D sao cho: MD = MA. Chứng minh rằng:

a) ∆BMD = ∆CMA

b) AB // CD

c) Vẽ Ax//BC. Ax cắt DB kéo dài tại E. Chứng minh B là trung điểm của ED

                       ………………………………….HẾT…………………………………..

ĐÁP ÁN 

BÀI 

ND

ĐIỂM

Bài 1

  1. =


(0,75đ)

(1đ)


(0,75đ)

Bài 2

hay


(1đ)



(1đ)


Bài 3

Gọi a,b,c lần lượt là số cây xanh của ba lớp .(Với a,b,c N)

Theo đề ta có :

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , tìm được

Vậy số cây của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 8; 9; 10 ( cây) 

(1đ)


Bài 4 

Gọi x là số ngày cần tìm ( x>0)

Vì số công nhân và số ngày để hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Nên x.(50+25)= 50.30

x= 20 

Đáp số: 20 ngày 

(1đ)


Bài 5

Giá tiền mua 4 cái áo ( chưa giảm) : 150000.4= 600000 đồng

Giá tiền phải trả : 600000.80%=480000 đồng.

Vậy bạn đem dư 20000 đồng. Nên có đủ tiền trả cửa hàng.


(1đ)


Bài 6







a) 





b



c







 Cm :∆BMD = ∆CMA

     MA = MD (gt)

     MB = MC ( M là trung điểm BC)

     (đối đỉnh)

 🡺∆BMD = ∆CMA (c.g.c)

Cm :AC//BD

       ( 2 góc tương ứng)

     Do ở vị trí so le trong

     Nên AC//BD

Cm: B là trung điểm của ED

      ∆ABC = ∆BAE (g.c.g) 🡺 BE = AC

      ∆BMD = ∆CMA (cmt)  🡺 BD = AC

  🡺 BE = BD hay B là trung điểm của ED




















(0,75đ)






No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu