Bài toán thực tế tính VAT
Giải:
a. Giá của xe sau khi giảm, chưa bao gồm VAT (thuế giá trị gia tăng) là:
40600000.(1-11%)=36134000 đồng.
b. Thuế giá trị gia tăng là:
36134000.(1+a)=39747400
<=>36134000+36134000a=39747400
<=>36134000a=39747400-36134000=3613400
<=>a=3613400:36134000=10%.
vậy VAT là 10%.

ở đây mình có thêm 1 công thức nữa: T.(1+a)=G
Lúc nãy học Thầy có cho em công thức: T.(1-a)=G
hai công thức này chỉ khác nhau 1 dấu + hoặc trừ. Cách xác định chọn công thức cũng dễ lắm, nếu T<G thì dấu +, nếu T>G thì là dấu trừ.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu