ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN : TOÁN 7 TRƯỜNG THCS COLETTE


ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 1

MÔN : TOÁN 7

 NĂM HỌC : 2019-2020


Bài 1: (3đ )  Thực hiện phép tính:

  1. c)

Bài 2: (2đ) Tìm x, y biết:

       a)

 b)   5x=2y và 3x-y =2

Bài 3: (lđ ) Giá bán một ly trà sữa là 20.000 đồng. Lần thứ nhất cửa hàng giảm giá 5%. Lần thứ hai, cửa hàng giảm giá 10% so với giá đã giảm. Tìm giá tiền của một ly trà sữa sau khi giảm hai lần.

Bài 4: (lđ ) Một người khởi hành  lúc10giờ 30phút  đi từ A đến B  . Hỏi để đến B lúc 11 giờ  anh phải chạy với vận tốc là bao nhiêu ?Biết đoạn đường AB= 20km .

Bài 5: ( 3đ ) cho∆ABC , gọi K là trung điểm của AB , E là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia KC lấy điểm M sao cho KM=KC . Trên tia đối của tia EB lấy điểm Nsao cho EN=EB.

  1. Chứng minh : AM=BC.

  2. Chứng minh : AM=AN và M,A,N thẳng hàng .


Trường THCS Colette

Đáp án toán 7 

Bài 1 (3đ)

a)=   (4 X 0,25đ )

b) = 6-4+10 =12                                 (0,25đ+0,25đ)

c)         ( 0,25đ+0,5đ+0,25đ+0,25đ+0,25đ)

Bài2 (2đ)

hayhay( 0,5đ+0,25đ+0,25đ)

b)

(0,5đ+0,25đ+0,25đ)

Bài 3 (1đ )

Giá ly sữa sau khi giảm lần 1 : 20000 . 95%=19000 (đồng) (0,5đ)

Giá ly sữa sau khi giảm lần 2 : 19000 .90%=17100  (đồng) (0,5đ )

Bài 4 (1đ )

Thời gian người đó đi từ A đến B : 11g-10g30ph = 30ph = 0,5g (0,5đ)

Vận tốc người đó đi từ A đến B : 20 : 0,5= 40 (km/g)  (0,5đ )

Bài 5 (3đ)

a)CM : ∆AMK = ∆BCK ( cgc ) AM=BC (0,75đ +0,25đ )

b) CM : ∆AEN=∆CEBAN=BC AM=AN       ( 0,25đ +0,25đ +0,25đ )

     CM : AM // BC và AN //BC A,M,N thẳng hàng      ( 0, đ+0,5đ +0,25đ)

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu