ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU MÔN: TOÁN - KHỐI 9 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3                     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

   TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU     NĂM HỌC 2019-2020


MÔN: TOÁN - KHỐI 9

(Thời gian: 90 phút, không tính thời gian giao đề)

__________________________________________________________________________


Họ tên học sinh: ----------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: ---------------

(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)

Câu 1: (1,5 đ) Tính:

  1.                                                 b)

Câu 2: (1,0 đ) Rút gọn  biểu thức: với

Câu 3: (1,5 đ)  Cho hai hàm số bậc nhất: ; (m là tham số)

  1. Vẽ (d) khi m=1.

  2. Tìm các giá trị của tham số m để .

Câu 4: (1,0 đ)  Dì Bảy gửi một số tiền vào ngân hàng theo mức lãi suất tiết kiệm với kì hạn một năm là 6%. Tuy nhiên sau thời hạn một năm, Dì Bảy không đến nhận tiền lãi mà để thêm một năm nữa mới lãnh. Khi đó số tiền lãi có được sau năm đầu tiên sẽ được ngân hàng cộng dồn vào số tiền gửi ban đầu để thành số tiền gửi cho năm kế tiếp với mức lãi suất cũ. Sau hai năm Dì Bảy nhận được số tiền là 112.360.000 đồng kể cả gốc lẫn lãi. Hỏi ban đầu Dì Bảy đã gửi bao nhiêu tiền?

Câu 5: (1,0 đ) Một cây tre cao 9m bị gió bão làm gãy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc 3m. Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu mét ?

Câu 6: (1,0đ) Trong đợt giảm giá tại Vascara, các sản phẩm được giảm đồng loạt 5%/ sản phẩm. Ngoài ra:  Nếu mua 3 sản phẩm thì chỉ tính tiền 2 sản phẩm có giá trị cao nhất. Bên cạnh đó, nếu có thẻ VIP sẽ được giảm thêm 10% / sản phẩm trên giá đã giảm. Lan mua ba món hàng với giá chưa giảm như sau: 

1 đôi giày: 520.000; 1 chiếc ví: 595.000; 1 balo: 795.000. Hỏi Lan đã trả bao nhiêu tiền?

Câu 7: (3,0đ)  Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính BC. Vẽ hai tiếp tuyến Bx, Cy. Một điểm D thuộc nữa đường tròn (O). Tiếp tuyến tại D cắt  Bx, Cy lần lượt tại M, N. 

  1. Chứng minh góc MON = 900

  2. Chứng minh 4 điểm B, M, D, O cùng thuộc một đường tròn.

  3. Từ điểm H bất kỳ trên CB, vẽ Hz vuông góc với CB, cắt đường tròn tại A. CA cắt Bx tại E. BA cắt Cy tại F. FE cắt HA tại L. Chứng minh LA = HA

---HẾT---

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

 NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: TOÁN 9

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

CÂU 1

(1,5 đ)

0,75 điểm

0,25x3

b)

0,75 điểm
0,25x3

CÂU 2

1 điểm

với

1 điểm
0,25x4

CÂU 3

1,5 điểm

a)

Khi m =1 thì (d): y=3x+1

x

0

1/3

y

1

0

Bảng giá trị: 


Vẽ đồ thị

0,75 điểm


0,5


0,25

b) Điều kiện:  

d// d’ thì a =a’ và b ≠ b’

nên 5m -2 = m+3 và m ≠2

     → (nhận)

Vậy thì d // d’

0,75  đ


0,25


0,25


0,25

CÂU 4

1 điểm

Gọi số tiền ban đầu của Dì Bảy gửi là x (đồng)

Số tiền vốn gộp lãi sau năm thứ nhất:

Số tiền gộp lãi sau năm thứ hai :

Vậy x = 100 000 000 ( đồng) là giá trị cần tìm

1 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

CÂU 5

1 điểm

Giả sử AB là độ cao của cây tre, C là điểm gãy

Đặt 

 Tam giác ACD vuông tại A

Vậy điểm gãy cách gốc 4m

1 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

CÂU 6

1 điểm

Món hàng được của hàng tặng: đôi giày  với giá 520000

Giá tiền 1 chiếc ví: 95%.595000.(1-10%) = 508725

Giá tiền 1 balo: 95%.795000 (1-10%)=679725

Vậy số tiền Lan phải trả là: 508725 +679725 = 118845 (đ)

1 điểm

0,25 x4

CÂU 7

3 điểm

  1. Chứng minh góc MON = 900

Trong (O, R):

- Tiếp tuyến Bx và DM cắt nhau tại M nên:

- Tiếp tuyến Cx và DN cắt nhau tại N nên:

Mà : (kề bù)

   

1 điểm


0,25 x4


  1. Chứng minh 4 điểm B, M, D, O cùng thuộc một đường tròn:

- Tam giác MDO vuông tại D (MD là tiếp tuyến) cạnh huyền MO

Nên 3 điểm M, D, O cùng thuộc một đường tròn đường kính MO (1)

- Tam giác MBO vuông tại D (MD là tiếp tuyến) cạnh huyền MO

Nên 3 điểm M, B, O cùng thuộc một đường tròn đường kính MO (2)

(1) và (2): 4 điểm B, M ,D, O cùng thuộc đường tròn đường kính MO


1 điểm
0,5 x2


  1. Bx là tiếp tuyến với nửa đường tròn đường kính BC tại B cho ta:

Trong tam giác DEB, AL//BE theo định lí Talet ta có:

Trong tam giác CEB, AH//BE theo định lí Talet ta có:

1 điểm

(Học sinh làm cách khác nhưng đúng thì vẫn được trọn số điểm của câu hỏi đó).


--- HẾT---
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu