ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I Toán Lớp 8 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ        ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I

                    BÀN CỜ NĂM HỌC 2019 - 2020             

Bài 1. Phân tích đa thức thành nhân tử 

Bài 2 . Tìm x, biết 

a) ; b) ;

Bài 3 

Một sân vườn hình chữ nhật có diện tích 14,4 m2. Ông Hai lót sân bằng các viên gạch hình chữ nhật có kích thước 8cm x 18cm với giá 6200 đồng 1 viên. Do thợ làm bể nên Ông phải mua thêm 10 viên gạch nữa. Hỏi Ông Hai tốn tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 4 . Cho biểu thức:  

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Với , tìm các giá trị của x để A = 2. 

Bài 5 . Ngày thứ nhất, giá xăng RON 92 là 17 476 đồng/ lít. Ngày thứ hai, giá xăng tăng 1% /lít, Ngày thứ ba, giá xăng tăng 2%/ lít. Hỏi ngày thứ ba, giá xăng RON 92 là bao nhiêu tiền một lít ?  

Bài 6 . Một hành khách thuê Taxi đi quãng đường 30km phải trả số tiền là bao nhiêu ? biết bảng giá Taxi như sau.

BẢNG GIÁ CƯỚC – Taxi Fare

Giá mở cửa

Từ 0km đến 0.6km

10.000đ/0.6Km

Giá km tiếp theo

Từ 0.6km đến 25km

13.000đ/Km

Từ Km thứ 26

Từ 26km trở lên

11.000đ/km

Câu 7 . Cho tam giác ABC vuông tại A, có AC = 2.AB. Gọi M, D lần lượt là trung điểm của BC và AB. Kẻ ME vuông góc với AC tại E.

a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.

b) Gọi P là điểm đối xứng với M qua E. Chứng minh: tứ giác AMCP là hình thoi.

c) Kẻ đường cao AH của tam giác ABC (H thuộc BC). Gọi I là giao điểm của BE và MD. Chứng minh: HI là tia phân giác của góc AHC.

HẾT

BÀI 

LƯỢC GIẢI 

1a

1b

1c

1d

2a

2b

 

3

6 262 000 đ

4a

4b

(loại vì

5

Giá xăng ngày thứ 2: 17476 + 1%.17476 = 17650,76 (đồng)

Giá xăng ngày thứ 3: 17650,76 + 2%.17650,76 = 18003,78 (đồng)

6

=0.6*10.000 + 13.000 * (25-0.6) + 11.000*(30-25) = 6.000 + 317.200 +55.000 = 378.200 đ

7a

a) Xét tam giác ABC có M là trung điểm của BC và D là trung điểm của AB 

MD là đường trung bình của  

Tứ giác ADME có ADME là hình chữ nhật.

7b

b) ABC có M là trung điểm BC, ME // AB E là trung điểm của AC

Tứ giác AMCP có E là trung điểm của AC và E là trung điểm MP

AMCP là hình bình hành, mà AMCP là hình thoi

7c

c) Vẽ EK BC tại K, EN AH tại N. 

ENHK là hình chữ nhật HK = EN (1) (ch-gn) EN = AH (2)

(1) và (2) suy ra: HK = AH

MI//CE (cùng vuông góc với AB)

Có M là trung điểm của BC

  I là trung điểm của BE

(c-c-c)  

HI là tia phân giác của góc AHC


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu