ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG PHÁPBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ CHÍNH THỨC                                       Môn: TIẾNG PHÁP; Khối D

Câu số

 

 

Mã đề thi  

169

247

351

417

526

682

1.  

C

B

B

C

D

C

2.  

C

C

D

A

D

D

3.  

B

A

A

D

B

C

4.  

C

C

A

C

B

B

5.  

C

A

D

D

C

C

6.  

A

B

A

D

C

C

7.  

D

C

D

D

D

B

8.  

D

D

B

B

A

D

9.  

C

B

D

B

D

B

10.

B

A

B

B

A

C

11.

B

D

C

A

D

A

12.

D

A

A

C

C

B

13.

A

A

C

A

C

A

14.

C

B

D

D

A

A

15.

A

D

D

B

C

A

16.

C

B

B

D

C

D

17.

D

B

C

C

C

A

18.

C

B

C

B

C

C

19.

D

D

B

B

D

A

20.

A

A

D

D

A

B

21.

B

D

C

D

D

A

22.

B

D

A

A

D

D

23.

A

D

A

A

A

B

24.

B

D

D

A

C

C

25.

C

A

B

B

B

C

26.

D

B

C

D

D

C

27.

D

B

C

B

A

B

28.

B

C

D

C

B

D

29.

C

C

D

D

A

D

30.

A

C

D

B

C

A

31.

D

B

C

D

A

C

32.

A

C

D

A

A

C

33.

D

C

A

A

C

B

34.

C

D

B

B

C

A

35.

A

A

C

C

B

D

36.

B

A

C

C

C

B

37.

B

A

C

C

A

A

38.

B

B

D

B

B

C

39.

D

D

C

C

C

D

40.

A

A

D

D

A

C

            1

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

169

247

351

417

526

682

41.

C

B

A

A

A

A

42.

A

A

B

D

A

D

43.

A

C

C

A

C

B

44.

D

D

A

A

A

D

45.

A

D

D

D

B

C

46.

D

C

C

C

B

C

47.

B

D

A

A

D

B

48.

A

C

C

C

B

B

49.

B

A

A

A

D

B

50.

B

C

A

A

B

D

51.

D

C

C

C

C

B

52.

A

B

B

D

B

B

53.

B

A

B

C

D

D

54.

A

A

C

C

D

A

55.

D

C

C

C

A

A

56.

D

D

B

C

D

A

57.

C

B

D

D

B

B

58.

C

B

D

D

D

C

59.

B

D

B

A

B

D

60.

C

C

A

D

C

C

61.

A

D

B

B

A

D

62.

A

D

B

B

A

C

63.

A

A

A

C

B

D

64.

A

B

B

A

A

D

65.

C

D

A

A

D

B

66.

C

C

C

C

D

D

67.

A

C

B

B

B

A

68.

C

A

A

A

D

C

69.

C

A

A

B

A

D

70.

B

C

B

D

D

D

71.

B

C

B

B

C

A

72.

D

D

D

C

D

B

73.

D

A

A

B

C

A

74.

B

D

A

A

B

A

75.

D

A

D

B

B

D

76.

D

C

A

D

C

A

77.

D

B

C

C

A

B

78.

C

B

B

B

B

B

79.

B

B

D

A

B

C

80.

B

B

B

B

B

A

 

            2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu