Chứng Minh Bất đẳng thức
cmr: 2^sinx + 2^tanx > 2^(3x/2) voi moi x thuoc (0;bi/2) thay chung minh giup em nha!theo phuong phap 12 ak on Đặt Câu Hỏi
giải:
áp dụng cosi ta có:
2sinx+2tanx2.
Ta cần chứng minh: 2sinx+2tanx
Do đó, thầy sẽ chứng minh:
=>
Xét hàm số: f(x)=, x
=>f’(x)=
f’(x)=0=>sinx-3cos2x=0
=>sinx-3(1-sin2x)=0
=>3sin2x+sinx-3=0
=>sinx=, sinx=
Ta có bản xét dấu:
sinx
-                           0     
https://sites.google.com/site/hinhtoanhoc/lop/image009.gif
1                    
f’(x)
……………………………
-                 0                  +
…………………………
f(x)
……………………………
a
…………………………

Trong đó a=cos(arcsin)+2-
Vậy f(x)>0 ,  với x
=>>0=>
=>
=>
Kết luận: 2sinx+2tanx

-->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu