Hướng Dẫn Sử Dụng iPhoneHướng dẫn Sử dụng iPhone

Đối với Phần mềm iOS 5.1

Mục lục

9              Chương 1:  Tổng quan về iPhone

9              Tổng quan về iPhone

9             Phụ kiện

10         Nút

12           Các biểu tượng trạng thái

14 Chương 2:  Bắt đầu 14 Xem hướng dẫn sử dụng này trên iPhone

14         Các yếu tố cần co 14                Lắp thẻ SIM

15         Thiết lập và kích hoạt

15         Kết nối iPhone với máy tính

16         Kết nối Internet

16           Thiết lập thư và các tài khoản khác

16 Quản lý nội dung trên các thiết bị iOS của bạn

16           iCloud 18               Đồng bộ hoa với iTunes 20                Chương 3:  Thông tin cơ bản

20           Sử dụng ứng dụng

23           Tùy chỉnh Màn hình chính

25           Nhập

28         Đọc chính tả

29         In

30         Tìm kiếm

31         Khẩu lệnh

31         Thông báo

32         Twitter

34           Tai nghe Apple co Điều khiển từ xa và Micrô

34         AirPlay

35         Thiết bị Bluetooth

36         Pin

37         Tính năng bảo mật

38         Làm sạch iPhone

39         Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone

40         Chương 4:  Siri

40           Siri là gì?

40           Sử dụng Siri 44     Kết nối Siri

45           Siri và các ứng dụng

56         Đọc chính tả

57         Chương 5:  Điện thoại

57           Cuộc gọi điện thoại

61         FaceTime

62         Thư thoại kèm hình ảnh 63     Danh bạ

63         Mục ưa thích

64         Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi

65         Nhạc chuông, công tắc Chuông/Im lặng và rung

65         Cuộc gọi quốc tế

66         Tùy chọn cài đặt cho Điện thoại 67 Chương 6:  Mail 67 Kiểm tra và đọc email

68           Làm việc với nhiều tài khoản

68         Gửi thư

69         Sử dụng liên kết và dữ liệu tìm được

69           Xem tệp đính kèm

69         In thư và tệp đính kèm

70         Sắp xếp thư

70         Tìm kiếm thư

71         Tài khoản và cài đặt Mail

73           Chương 7:  Safari

73         Xem trang web 74     Liên kết

74         Danh sách Đọc

74         Trình đọc

75         Nhập nội dung và điền vào biểu mẫu

75           Tìm kiếm

75           Dấu trang và lịch sử

75           In trang web, PDF và các tài liệu khác

75           Clip trên Web

77 Chương 8:  Nhạc 77 Thêm nhạc và âm thanh

77           Phát bài hát và âm thanh khác

79           Điều khiển âm thanh bổ sung

79         Điều khiển podcast và sách noi

80         Sử dụng Siri hoặc Khẩu lệnh với Nhạc

80           Duyệt bìa album trong Cover Flow

80         Xem bài hát trên album

81         Tìm kiếm nội dung âm thanh

81           iTunes Match

81         Genius

82         Danh sách bài hát 82                Home Sharing 84                 Chương 9:  Tin nhắn

84         Gửi và nhận tin nhắn

85         Gửi tin nhắn cho một nhom

86         Gửi ảnh, video và nhiều nội dung khác

86           Sửa cuộc trò chuyện


86         Tìm tin nhắn

87         Chương 10:  Lịch

87         Giới thiệu về Lịch 87                Xem lịch của bạn

88         Thêm sự kiện

88         Phản hồi các lời mời

89         Tìm kiếm lịch

89           Đăng ký dùng lịch

89           Nhập các sự kiện lịch từ Mail 89       Tài khoản Lịch và cài đặt

91           Chương 11:  Ảnh

91         Xem ảnh và video

92         Xem trình chiếu

92           Tổ chức ảnh và video

92           Chia sẻ ảnh và video 93      In ảnh 94               Chương 12:  Camera

94           Giới thiệu về Camera

94         Chụp ảnh và quay video

95         Ảnh HDR

95         Xem, chia sẻ và in 96                Sửa ảnh

96         Cắt video

96         Tải ảnh và video lên máy tính của bạn

97         Kho Ảnh

98         Chương 13:  YouTube

98           Giới thiệu về YouTube

98         Duyệt và tìm kiếm video

99         Phát các video

99         Theo dõi các video bạn thích

100      Chia sẻ video, nhận xét và xếp hạng

100              Nhận thông tin về video 100 Gửi video lên YouTube 101 Chương 14:  Chứng khoa n

101              Xem bảng giá chứng khoán 102 Lấy thêm thông tin

103 Chương 15:  Bản đồ

103      Tìm vị trí

104      Xem hướng

105      Nhận và chia sẻ thông tin về vị trí

106                      Hiển thị điều kiện giao thông

107                      106 Chế độ xem bản đồ

108                      107 Chương 16:  Thời tiết

107      Xem thông tin thời tiết

108      Chương 17:  Ghi chu

108      Giới thiệu về Ghi chú 108 Viết ghi chú

109      Đọc và sửa ghi chú

109 Tìm kiếm ghi chú

109              In hoặc gửi email các ghi chú 110 Chương 18:  Đồng hồ

110              Giới thiệu về Đồng hồ 110 Đặt giờ quốc tế

110      Đặt báo thức

111      Sử dụng đồng hồ bấm giờ 111 Đặt hẹn giờ

112      Chương 19:  Lời nhắc

112 Giới thiệu về Lời nhắc

112      Đặt lời nhắc

113      Quản lý lời nhắc trong chế độ xem theo Danh sách

114      Quản lý lời nhắc trong chế độ xem theo Ngày

114 Giới thiệu về lời nhắc vị trí

115                      Quản lý lời nhắc đã hoàn thành 114 Tìm kiếm lời nhắc

116 Chương 20:  Game Center

116 Giới thiệu về Game Center

116      Đăng nhập vào Game Center

117      Mua và tải về trò chơi

117 Chơi trò chơi

117      Chơi với bạn bè

118      Cài đặt Game Center

119      Chương 21:  iTunes Store

119 Giới thiệu về iTunes Store

119      Tìm nhạc, video và các nội dung khác

120      Mua nhạc, sách noi và âm 120 Mua hoặc thuê video

120      Theo dõi nghệ sỹ và bạn bè

121      Truyền tải hoặc tải về podcast 121 Kiểm tra trạng thái tải về

122      Thay đổi các nút duyệt

122      Xem thông tin tài khoản 122 Xác minh phần tải về

123      Chương 22:  Quầy bao

123 Giới thiệu về Quầy báo

123 Đọc số phát hành mới nhất

125 Chương 23:  App Store

125              Giới thiệu về App Store 125 Tìm và tải về ứng dụng

126              Xoa ứng dụng 127 Cài đặt Store

128 Chương 24:  Danh bạ

128 Giới thiệu về Danh bạ

128      Đồng bộ hoa danh bạ

129      Tìm kiếm danh bạ

129      Thêm và sửa danh bạ

130      Danh bạ hợp nhất

130      Tài khoản và cài đặt Danh bạ

131      131 Chương 25:  Video

132      Giới thiệu về Video

131      Phát các video

132      Tìm kiếm video

132      Xem các phim đã thuê 132 Xem video trên TV

133      Xoa video khỏi iPhone

133 Sử dụng Home Sharing 133 Đặt hẹn giờ tắt 134 Chuyển đổi video cho iPhone 135 Chương 26:  May tính

135 Sử dụng máy tính

135      Máy tính khoa học

136      Chương 27:  La bàn

136      Giới thiệu về La bàn 136 Hiệu chỉnh la bàn 136 Tìm hướng đi

137      Sử dụng La bàn với Bản đồ

138      Chương 28:  Ghi âm

138 Giới thiệu về Ghi âm

138      Bản ghi

139      Nghe bản ghi

139 Quản lý và chia sẻ bản ghi 139 Chia sẻ ghi âm với máy tính của bạn

Chương 29:  Nike + iPod

140                      Giới thiệu về Nike + iPod

141 Kích hoạt Nike + iPod

141      Liên kết cảm biến

142      Làm việc với Nike + iPod

142      Hiệu chỉnh Nike + iPod

143      142 Gửi dữ liệu bài tập đến nikeplus.com

144      Chương 30:  iBooks

143 Giới thiệu về iBooks 143 Sử dụng iBookstore

143 Đồng bộ hoa Sách và tài liệu PDF 144 Đọc sách

145      Thay đổi giao diện của sách

146      In hoặc gửi email tài liệu PDF

146 Tổ chức giá sách

Chương 31: Trợ năng

148         Tính năng Truy cập Toàn cục

148         VoiceOver

158      Định tuyến âm thanh của cuộc gọi đến

159      Siri

159         Bấm nút Home ba lần

159      Thu phong

160      Văn bản Lớn

160 Trắng trên nền Đen

160 Đọc Phần đã chọn

160 Đọc Văn bản tự động

160 Đơn Âm Sắc

160      Độ tương thích với thiết bị trợ thính

161      Chế độ rung Tùy chỉnh

161      Đèn LED để Cảnh báo 161 AssistiveTouch

162      Universal Access trong OS X

162 Hỗ trợ TTY

162      Cỡ chữ tối thiểu cho thư

163      Nhạc chuông co thể gán

163 Thư thoại kèm hình ảnh

163 Bàn phím trên màn hình ngang

163 Bàn phím lớn trên điện thoại

163      Khẩu lệnh 163 Chú thích Đong 164 Chương 32:  Cài đặt

164      Chế độ trên máy bay 164 Wi-Fi

165      Thông báo

166      Dịch vụ Định vị

166      VPN

167      Điểm truy cập Cá nhân

167 Nhà cung cấp

167      Công tắc Âm thanh và Chuông/Im lặng

168      Độ sáng

168 Hình nền

168 Cài đặt chung

174      Cài đặt cho các ứng dụng

Phụ lục A :  Bàn phím Quốc tế

175      Thêm và xoa bàn phím

175 Chuyển đổi các bàn phím

175 Tiếng Trung

177 Tiếng Nhật

177 Nhập các ký tự emoji

177 Sử dụng danh sách tùy chọn

177      Sử dụng phím tắt

178      Tiếng Việt

179      Phụ lục B:  Hỗ trợ và Thông tin Khac

179 Trang web Hỗ trợ của iPhone

179         Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone

179         Sao lưu iPhone

181         Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPhone

181      Chia sẻ tệp

182      Thông tin về an toàn, phần mềm và dịch vụ

183      Sử dụng iPhone trong môi trường doanh nghiệp

183         Sử dụng iPhone với các nhà cung cấp khác

183      Thông tin về thải bỏ và tái chế

184      Apple và môi trường

184 Nhiệt độ hoạt động của iPhone
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu