Điện ThoạiĐiện thoại  5

Cuộc gọi điện thoại Thực hiện cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi trên iPhone đơn giản như việc bấm vào tên hoặc số trong danh bạ của bạn, sử dụng Siri để noi "call bob" (iPhone 4S), bấm vào một trong các số ưa thích của bạn hoặc chạm vào cuộc gọi gần đây để trở lại. Các nút ở cuối màn hình Điện thoại cho phép bạn truy cập nhanh vào mục ưa thích, cuộc gọi gần đây, danh bạ và bàn phím số để quay sổ thủ công.

CẢNH BÁO  Để biết thông tin quan trọng về lái xe an toàn, hãy xem Thông tin Hướng dẫn Quan trọng về Sản phẩm tại support.apple.com/vi_VN/manuals/iphone.

+ Điện thoại:  Chạm vào Gần đây, rồi chạm vào tên hoặc số.

+ Khóa màn hình:  Vuốt biểu tượng được hiển thị trong cảnh báo sang bên phải.

+ Trung t+m Thông báo:  Chạm vào cuộc gọi nhỡ.

Quay số thủ công

Bạn co thể sử dụng bàn phím để quay số điện thoại theo cách thủ công.

Quay số:  Chọn Bàn phím, nhập số, rồi chạm vào Gọi.

Dan một số vào bàn phím     Chạm màn hình ở trên bàn phím, rồi chạm vào Dán.

Nhập dấu ngắt mềm (2 giây)                        Chạm vào phím "*" cho đến khi dấu phẩy xuất hiện.

Nhập dấu ngắt cứng (để tạm dừng Chạm vào phím "#" cho đến khi dấu chấm phẩy xuất hiện. quay số cho đến khi bạn chạm vào nut Quay số)

Quay lại số gần đây nhất        Chạm vào Bàn phím, chạm vào Gọi, rồi chạm lại vào Gọi.

Khẩu lệnh

Bạn co thể sử dụng Siri (iPhone 4S) hoặc Khẩu lệnh để gọi ai đo trong danh bạ của bạn hoặc để quay số một số cụ thể. Xem Chương 4, "Siri," ở trang 40 và "Khẩu lệnh" ở trang 31.

Thực hiện cuộc gọi bằng giọng nói:  Kích hoạt Siri hoặc Voice Control, noi "call" hoặc "dial", rồi đọc tên hoặc số.

Siri:  Nếu màn hình không bật, hãy bấm nút Bật/Tắt hoặc Home , sau đo giữ iPhone gần tai bạn.

Voice Control hoặc Siri:   Bấm và giữ nút Home  cho đến khi bạn nghe thấy chuông báo. Bạn cũng co thể bấm và giữ nút trung tâm trên bộ tai nghe của iPhone.

Ví dụ:

+ Call John Appleseed

+ Call John Appleseed at home

+ Call John Appleseed, mobile

Để co kết quả tốt nhất, hãy đọc đầy đủ họ tên của người mà bạn sẽ gọi. Khi quay số bằng khẩu lệnh, hãy đọc rành mạch từng số—ví dụ: đọc "four one five, five five five, one two one two".

Ghi chú:  Với mã vùng "800" tại Hoa Kỳ, bạn co thể đọc "eight hundred".

Nhận cuộc gọi

Khi bạn nhận cuộc gọi, chạm vào Trả lời. Nếu iPhone khoa, hãy kéo thanh trượt. Bạn cũng co thể bấm vào nút giữa trên tai nghe iPhone.

Tắt tiếng cuộc gọi                                                 Bấm nút Bật/Tắt máy hoặc nút âm lượng. Bạn vẫn co thể trả lời cuộc gọi sau khi đã tắt tiếng cho đến khi cuộc gọi chuyển vào thư thoại.

Từ chối một cuộc gọi và gửi trực tiếp vào thư thoại

Thực hiện một trong các thao tác sau:

+ Bấm nhanh hai lần nút Bật/Tắt máy.

+ Bấm và giữ nút giữa trên bộ tai nghe của iPhone trong khoảng hai giây.

Hai tiếng bíp nhỏ xác nhận rằng cuộc gọi đã bị từ chối.

+ Chạm vào Từ chối (nếu iPhone được bật lên khi cuộc gọi tới).

Chặn cuộc gọi và tiếp tục truy cập Internet bằng Wi-Fi

Truy cập Cài đặt và bật C.độ trên M.bay, rồi chạm vào Wi-Fi để bật Wi-Fi.

Nếu iPhone được tắt hoặc ở C.độ trên M.bay, các cuộc gọi đến sẽ chuyển thẳng vào thư thoại.

Khi có cuộc gọi

Khi bạn co cuộc gọi, màn hình sẽ hiển thị các tùy chọn cuộc gọi.

Tăt tiế                ng đướ       ng dây cù    a bả           n.  ̣

iPhone 3GS (nút Giữ): Giư cuỗ       c gọ           i.̣

Tùy chọn cuộc gọi co thể thay đổi, tùy thuộc vào iPhone bạn đang sử dụng.

Sử dụng ứng dụng khac trong suốt Bấm nút Home                    , sau đo chạm vào biểu tượng ứng dụng. Để trở về cuộc cuộc gọi                 gọi trong Điện thoại, chạm vào thanh màu xanh ở trên cùng màn hình.

Kết thuc cuộc gọi Chạm vào Kết thúc Cuộc gọi. Hoặc bấm nút giữa trên tai nghe của iPhone. Cuộc gọi thứ hai

Trong suốt cuộc gọi, bạn co thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi khác. Nếu bạn nhận cuộc gọi thứ hai, iPhone sẽ phát ra tiếng bíp và hiển thị thông tin của người gọi và danh sách tùy chọn.

Ghi chú:  Thực hiện và nhận cuộc gọi thứ hai co thể là một dịch vụ tuỳ chọn ở một số khu vực. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

Trả lời cuộc gọi thứ hai: 

+ Để bỏ qua cuộc gọi và gửi cuộc gọi vào thư thoại:  Chạm vào Bỏ qua.

+ Để giữ cuộc gọi đầu và trả lời cuộc gọi mới:  Chạm vào Giữ Cuộc gọi + Trả lời.

+ Để kết thúc cuộc gọi đầu và trả lời cuộc gọi mới:  Khi sử dụng mạng GSM, chạm vào Kết thúc Cuộc gọi + Trả lời. Với mạng CDMA, chạm vào Kết thúc Cuộc gọi và khi cuộc gọi thứ hai đổ chuông, chạm Trả lời hoặc kéo thanh trượt nếu điện thoại được khoa.

Nếu bạn đang co cuộc gọi video FaceTime, bạn co thể kết thúc cuộc gọi video và trả lời cuộc gọi đến hoặc từ chối cuộc gọi đến.

Thực hiện cuộc gọi thứ hai

Chạm vào Thêm Cuộc gọi. Cuộc gọi đầu tiên sẽ được giữ.

Chuyển đổi giữa cac cuộc gọi

Chạm vào Chuyển đổi. Cuộc gọi hiện tại sẽ được giữ.

Với CDMA, bạn không thể chuyển đổi giữa các cuộc gọi nếu cuộc gọi thứ hai là cuộc gọi đi, nhưng bạn co thể nhập các cuộc gọi. Nếu bạn kết thúc cuộc gọi thứ hai hoặc cuộc gọi đã nhập, cả hai cuộc gọi đều bị kết thúc.

Nhập cuộc gọi

Chạm vào Nhập Cuộc gọi.

Với CDMA, bạn không thể nhập cuộc gọi nếu cuộc gọi thứ hai là cuộc  gọi đến.

Cuộc gọi hội nghị

Với GSM, bạn co thể thiết lập cuộc gọi hội nghị để noi chuyện với tối đa 5 người cùng một lúc, tùy thuộc vào nhà cung cấp của bạn.

Ghi chú:  Cuộc gọi hội nghị co thể là một dịch vụ tuỳ chọn ở một số khu vực. Liên hệ nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

Tạo cuộc gọi hội nghị: 

1    Thực hiện cuộc gọi.

2    Chạm vào Thêm Cuộc gọi và thực hiện cuộc gọi khác. Cuộc gọi đầu tiên sẽ được giữ.

3    Chạm vào Nhập Cuộc gọi. Các cuộc gọi được nhập vào một đường dây và mọi người đều co thể nghe tiếng nhau.

4    Lặp lại các bước hai và ba để thêm các cuộc gọi bổ sung.

Ngắt một cuộc gọi                                               Chạm vào Hội nghị và chạm vào                      cạnh cuộc gọi. Sau đo, chạm vào Kết thúc Cuộc gọi.

Nói chuyện riêng với một cuộc gọi         Chạm vào Hội nghị, rồi chạm vào Riêng cạnh cuộc gọi. Chạm vào Nhập Cuộc gọi để tiếp tục cuộc gọi hội nghị.

Thêm cuộc gọi đến                    Chạm vào Giữ Cuộc gọi + Trả lời rồi chạm vào Nhập Cuộc gọi.

Nếu dịch vụ của bạn co dịch vụ gọi hội nghị, bên cạnh cuộc gọi hội nghị, iPhone luôn sẵn co một đường dây thứ hai.

Ghi chú:  Bạn không thể thực hiện cuộc gọi video FaceTime khi bạn đang co cuộc gọi hội nghị. Sử dụng Thiết bị Bluetooth cho cuộc gọi

Bạn co thể thực hiện và nhận cuộc gọi bằng thiết bị Bluetooth được ghép đôi với iPhone. Xem "Ghép nối thiết bị Bluetooth với iPhone" ở trang 35.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng thiết bị Bluetooth, xem tài liệu đi kèm với thiết bị.

Bỏ qua thiết bị Bluetooth: 

+ Trả lời cuộc gọi bằng cách chạm vào màn hình iPhone.

+ Trong suốt cuộc gọi, chạm vào Âm thanh và chọn iPhone hoặc Loa ngoài.

+ Tắt Bluetooth trong Cài đặt > Cài đặt chung > Bluetooth.

+ Tắt thiết bị Bluetooth hoặc di chuyển ra ngoài vùng phủ song. Bạn phải đứng cách thiết bị Bluetooth trong phạm vi 9m để thiết bị co thể kết nối với iPhone.

Cuộc gọi khẩn cấp

Nếu iPhone được khoa bằng mật khẩu, bạn vẫn co thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi iPhone bị khoa:  Trên màn hình Nhập Mật khẩu, chạm vào Cuộc gọi Khẩn cấp, sau đo nhập số điện thoại khẩn cấp và chạm vào nút màu xanh.

Ở Hoa Kỳ, thông tin vị trí (nếu co) sẽ được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp khi bạn quay số 911.

Với CDMA, khi cuộc gọi khẩn cấp kết thúc, iPhone chuyển sang chế độ Cuộc gọi khẩn cấp để cho phép gọi lại từ các dịch vụ khẩn cấp. Khi ở chế độ này, truyền dữ liệu và tin nhắn văn bản bị chặn.

Thoat chế độ cuộc gọi khẩn cấp (CDMA):  Thực hiện một trong các thao tác sau: + Chạm vào nút quay lại.

+ Bấm nút Bật/Tắt hoặc nút Home .

+ Sử dụng bàn phím để quay số không khẩn cấp.

Chế độ cuộc gọi khẩn cấp tự động kết thúc sau vài phút, theo quy định của nhà cung cấp của bạn.

Quan trọng  Bạn không nên tin cậy vào các thiết bị vô tuyến cho các cuộc gọi cần thiết như cấp cứu y tế. Co thể không sử dụng được iPhone để gọi khẩn cấp ở mọi khu vực hoặc mọi điều kiện hoạt động. Các dịch vụ và số điện thoại khẩn cấp thay đổi theo khu vực và đôi khi, không thể thực hiện được một cuộc gọi khẩn cấp do không co mạng hoặc bị cản trở bởi môi trường xung quanh. Một số mạng di động co thể không chấp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ iPhone nếu iPhone không được kích hoạt, nếu iPhone không tương thích với hoặc được cấu hình để hoạt động trong một mạng di động cụ thể, hoặc (khi áp dụng) nếu iPhone không co SIM hoặc nếu SIM bị khoa PIN. Nếu bạn đang co cuộc gọi video FaceTime, bạn phải kết thúc cuộc gọi trước khi bạn co thể gọi số khẩn cấp.

FaceTime

Cuộc gọi video FaceTime (iPhone 4 hoặc mới hơn) cho phép bạn nhìn và nghe thấy người mà bạn đang noi chuyện cùng. Bạn co thể thực hiện cuộc gọi video cho ai đo bằng thiết bị Mac hoặc iOS hỗ trợ FaceTime. Không cần thiết lập gì, nhưng bạn phải co kết nối Wi-Fi với Internet. Theo mặc định, FaceTime sử dụng camera trước để người bạn gọi co thể thấy mặt bạn, chuyển sang camera sau để chia sẻ những gì bạn thấy xung quanh bạn.

Ghi chú:  FaceTime co thể không khả dụng ở mọi khu vực.

Thực hiện cuộc gọi video FaceTime:  Trong Danh bạ, chọn tên, chạm vào FaceTime rồi chạm vào số điện thoại hoặc địa chỉ email mà người đo sử dụng cho FaceTime.

Để gọi ai đo co iPhone 4 hoặc mới hơn, bạn co thể bắt đầu bằng cách thực hiện cuộc gọi thoại, sau đo chạm vào FaceTime.

Khi cuộc gọi thoại được thiết lập, hình ảnh của người khác xuất hiện trên màn hình của bạn. Bản đồ lồng hiển thị những gì người khác thấy. Xoay iPhone để sử dụng FaceTime theo chiều ngang.

gọi có thể nhìn thấy nhưng không nghe thấy).

Nếu mạng Wi-Fi của bạn không khả dụng (ví dụ: nếu bạn nằm ngoài phạm vi), bạn sẽ co tùy chọn quay lại số cho cuộc gọi thoại.

Ghi chú:  Khi bạn thực hiện cuộc gọi video FaceTime, số điện thoại của bạn được hiển thị ngay cả khi ID người gọi bị chặn hoặc tắt.

Thực hiện cuộc gọi FaceTime bằng Bấm và giữ nút Home cho đến khi bạn nghe thấy chuông báo. Với Siri

Siri hoặc Khẩu lệnh                                             (iPhone 4S), bạn cũng co thể chỉ cần giữ iPhone gần tai trong khi màn hình đang bật. Noi "FaceTime", sau đo noi tên của người cần gọi.

Chặn cuộc gọi FaceTime

Truy cập Cài đặt > FaceTime và tắt FaceTime. Bạn cũng co thể vô hiệu hoa FaceTime trong Giới hạn. Xem "Giới hạ n" ở trang 172.

Sử dụng ID Apple hoặc địa chỉ email cho FaceTime

Truy cập Cài đặt > FaceTime, rồi chạm vào "Sử dụng ID Apple cho FaceTime" hoặc thêm Email. Xem "FaceTime" ở trang 61.

Thư thoại kèm hình ảnh

Cài đặt thư thoại

Trên iPhone, thư thoại kèm theo hình ảnh cho phép bạn xem danh sách thư của mình và chọn nghe hoặc xoa thư nào mà không phải nghe hướng dẫn hoặc thư trước đo.

Ghi chú:  Thư thoại kèm theo hình ảnh co thể không khả dụng ở tất cả các khu vực hoặc co thể là một dịch vụ tuỳ chọn. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin. Nếu thư thoại kèm hình ảnh không khả dụng, chạm vào Thư thoại và làm theo các lời nhắc để truy xuất thư của bạn.

Số cuộc gọi nhỡ và thư thoại chưa được nghe.

Lần đầu bạn chạm vào Thư thoại, iPhone sẽ nhắc bạn tạo mật khẩu thư thoại và ghi lời chào thư thoại của bạn.

Thay đổi lời chào của bạn:  Chạm vào Thư thoại, chạm vào Lời chào rồi chạm vào Tùy chỉnh. Chạm vào Ghi và noi lời chào của bạn. Khi bạn hoàn tất, chạm vào Dừng.

Để xem lại, chạm vào Phát. Để ghi lại, chạm lại vào vào Ghi. Chạm vào Lưu khi bạn hài lòng.

Sử dụng lời chào mặc định của                Chạm vào Thư thoại, chạm vào Lời chào rồi chạm vào Mặc định. nhà cung cấp

Đặt âm bao cho thư thoại mới

Truy cập Cài đặt > Âm thanh, sau đo bật Thư thoại Mới. Âm báo sẽ kêu một lần cho từng thư thoại mới.

Nếu công tắc Chuông/Im lặng tắt, iPhone sẽ không phát ra âm báo.

Thay đổi mật khẩu thư thoại

Truy cập Cài đặt > Điện thoại > Thay đổi Mật khẩu Thư thoại.

Kiểm tra thư thoại

Khi bạn chạm vào Điện thoại, iPhone sẽ hiển thị số cuộc gọi nhỡ và thư thoại chưa được nghe.

Chạm vào Thư thoại để xem danh sách thư của bạn.

Loa ngoài (Âm thanh, khi một thiết bị Bluetooth được kết nối. Chạm để chọn đầu ra âm thanh.)

Thông tin liên hệ

Thanh tiến trình

Kéo điểm phát để chuyển sang một điểm bất kỳ trong thư thoại.

Nghe thư thoại:  Chạm vào Thư thoại rồi chạm vào thư.

Nếu bạn đã nghe thư thoại, chạm lại vào thư thoại để phát lại. Sử dụng  và  để tạm dừng và tiếp tục phát lại.

Khi bạn nghe thư thoại, thư được lưu cho đến khi nhà cung cấp của bạn xoa đi.

Kiểm tra thư thoại từ điện thoại            Quay số của bạn hoặc số truy cập từ xa của nhà cung cấp. khac

Đang xóa tin nhắn

Xóa thư:  Trượt hoặc chạm vào thư, rồi chạm vào Xoa.

Ghi chú:  Ở một số khu vực, thư thoại kèm hình ảnh đã xoa co thể bị xoa vĩnh viễn bởi nhà cung cấp của bạn.

Nghe thư thoại đã xóa

Chạm vào Thư thoại Đã xoa (ở cuối danh sách) rồi chạm vào thư.

Huỷ xóa thư thoại

Chạm vào Thư thoại Đã xoa (ở cuối danh sách), rồi chạm vào thư thoại và chạm Hủy xoa.

Xóa thư thoại vĩnh viễn

Chạm vào Thư thoại Đã xoa (ở cuối danh sách) rồi chạm vào Xoa Tất cả.

Danh bạ

Từ màn hình Thông tin của một liên hệ, hãy chạm nhanh để thực hiện cuộc gọi, soạn một thư email, tìm vị trí của liên hệ đo, v.v. Xem "Tìm kiếm danh bạ" ở trang 129.

Mục ưa thích

Mục ưa thích cho phép bạn truy cập nhanh đến các số điện thoại thường xuyên sử dụng  của bạn.

Thêm số điện thoại của một liên hệ vào danh sach ưa thích của bạn:  Chạm vào Danh bạ rồi chọn một liên hệ. Chạm vào "Thêm vào Mục ưa thích". Chọn số điện thoại hoặc địa chỉ email (cho cuộc gọi FaceTime). Trên iPhone 4 hoặc mới hơn, chọn xem co muốn lưu dưới dạng cuộc gọi thoại hay cuộc gọi FaceTime.

Để gọi một số ưa thích, chạm vào Mục ưa thích và chọn một liên hệ. Nếu           xuất hiện bên cạnh tên, iPhone thực hiện cuộc gọi FaceTime.

Thêm liên hệ vào mục ưa thích từ        Chạm vào Gần đây và chạm vào                        bên cạnh tên của liên hệ, sau đo danh sach cuộc gọi gần đây  chạm vào "Thêm vào Mục ưa thích".

Xóa liên hệ khỏi Mục ưa thích của        Chạm vào Mục ưa thích và chạm vào Sửa. Sau đo, chạm vào      bên cạnh bạn               liên hệ hoặc số và chạm vào Xoa.

Sắp xếp lại danh sach mục ưa                    Chạm vào Mục ưa thích và chạm vào Sửa. Sau đo, kéo                    bên cạnh liên hệ thích của bạn                      đến vị trí mới trong danh sách.

Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi

Chuyển cuộc gọi

Bạn co thể đặt iPhone để chuyển tiếp cuộc gọi đến cho một số khác.

Ghi chú:  Cuộc gọi FaceTime không được chuyển tiếp.

Bật chuyển tiếp cuộc gọi (GSM):  Truy cập Cài đặt > Điện thoại > Chuyển tiếp Cuộc gọi và bật Chuyển tiếp Cuộc gọi. Trên màn hình "Chuyển tiếp", nhập số điện thoại mà bạn muốn chuyển tiếp cuộc gọi tới.

Bật chuyển tiếp cuộc gọi (CDMA):  Nhập *72, tiếp theo là số bạn muốn chuyển tiếp cuộc gọi đến, rồi chạm vào Gọi.

Để tắt chuyển tiếp cuộc gọi (CDMA), nhập *73, rồi chạm vào Gọi.

Với GSM, biểu tượng Chuyển Cuộc gọi () xuất hiện trên thanh trạng thái khi chuyển cuộc gọ đang bật. Bạn phải trong vùng phủ song của mạng di động khi bạn đặt iPhone chuyển tiếp cuộc gọi, nếu không các cuộc gọi sẽ không được chuyển tiếp.

Chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi cho bạn tùy chọn nhận cuộc gọi đến khi bạn đang dùng điện thoại. Bạn co thể:

+ Bỏ qua cuộc gọi đến

+ Giữ cuộc gọi hiện tại và trả lời một cuộc gọi đến

+ Kết thúc cuộc gọi hiện tại và trả lời cuộc gọi đến

Nếu bạn co cuộc gọi và chờ cuộc gọi tắt, các cuộc gọi đến chuyển thẳng đến thư thoại. Xem "Cuộc gọi thứ hai" ở trang 59.

Bật chờ cuộc gọi (GSM):  Truy cập Cài đặt > Điện thoại > Chờ Cuộc gọi.

Với CDMA, chờ cuộc gọi bật theo mặc định, nhưng co thể được vô hiệu hoa cho một cuộc gọi. Vô hiệu hóa chờ cuộc gọi đối với một cuộc gọi (CDMA):  Nhập *70, rồi quay số.

ID Người gọi

ID Người gọi hiển thị tên hoặc số điện thoại của bạn cho người bạn gọi—nếu thiết bị của người nhận co khả năng đo và bạn đã tắt hoặc chặn tính năng này.

Ghi chú:  Đối với cuộc gọi FaceTime, số điện thoại của bạn được hiển thị ngay cả khi ID người gọi tắt hoặc bị chặn.

Bật hoặc tắt ID người gọi (GSM):  Truy cập Cài đặt > Điện thoại > H.thị ID Ng.gọi của tôi.

Với CDMA, ID cuộc gọi bật theo mặc định, nhưng co thể được vô hiệu cho một cuộc gọi.

Chặn ID người gọi đối với một cuộc gọi (CDMA):  Nhập *67, rồi quay số.

Nhạc chuông, công tắc Chuông/Im lặng và rung

iPhone co các kiểu nhạc chuông dùng cho các cuộc gọi đến, Đồng hồ báo thức và Hẹn giờ. Bạn cũng co thể mua nhạc chuông từ các bài hát trong iTunes. Sử dụng công tắc Chuông/Im lặng để bật hoặc tắt nhạc chuông và cài đặt Âm thanh để đặt tùy chọn rung. Theo mặc định, iPhone rung khi no ở chế độ chuông hoặc chế độ im lặng.

Đặt nhạc chuông mặc định:  Truy cập Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông.

Bật hoặc tắt nhạc chuông:  Bấm nhẹ công tắc trên sườn iPhone. Xem "Công tắc Chuông/Im lặng" ở trang 11.

Quan trọng  Đồng hồ báo thức vẫn kêu cho dù bạn đặt công tắc Chuông/Im lặng ở chế độ im lặng.

Đặt iPhone ở chế độ rung:  Truy cập Cài đặt > Âm thanh. Các điều khiển riêng biệt cho phép bạn đặt rung cho cả chế độ chuông và im lặng.

Đặt riêng một kiểu nhạc chuông             Trong Danh bạ, chọn một liên hệ, chạm vào sửa, rồi chạm vào Nhạc cho một liên hệ                    chuông và chọn một nhạc chuông.

Mua nhạc chuông từ iTunes Store          Xem "Mua nhạc, sách noi và âm" ở trang 120.

Để biết thêm thông tin, hãy xem "Công tắc Âm thanh và Chuông/Im lặng"           ở trang 167.

Cuộc gọi quốc tế

Thực hiện cuộc gọi quốc tế từ trong nước bạn

Để biết thông tin về thực hiện cuộc gọi quốc tế từ trong nước bạn, bao gồm cước phí và các loại phí khác co thể áp dụng, hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn hoặc truy cập trang web của nhà cung cấp.

Sử dụng iPhone ở nước ngoài

Khi đang ở nước ngoài, bạn co thể sử dụng iPhone để thực hiện cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn văn bản và sử dụng các ứng dụng truy cập Internet, tùy thuộc vào mạng sẵn co.

Cho phép chuyển vùng quốc tế:  Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về phạm vi áp dụng và phí.

Quan trọng  Co thể tính phí chuyển vùng dữ liệu, tin nhắn văn bản và đàm thoại. Để không mất phí đối với các cuộc gọi và dữ liệu được chuyển qua mạng di động (bao gồm thư thoại kèm theo hình ảnh) khi chuyển vùng ngoài mạng của nhà cung cấp của bạn, tắt Chuyển vùng Thoại và Chuyển vùng Dữ liệu.

Nếu iPhone 4S đã được kích hoạt để hoạt động trên mạng CDMA, bạn co thể chuyển vùng trên mạng GSM nếu điện thoại đã được lắp SIM. Xem "Lắp thẻ SIM" ở trang 14. Khi chuyển vùng trên mạng GSM, iPhone co quyền truy cập vào các tính năng mạng GSM. Co thể tính phí. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.


Tắt Chuyển vùng Thoại trên mạng                  Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Mạng.

CDMA                                                                          Tắt Chuyển vùng Thoại sẽ vô hiệu hoa các cuộc gọi khi bạn ở ngoài mạng của nhà cung cấp.

Tắt Chuyển vùng Dữ liệu

Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Mạng.

Tắt Chuyển vùng Dữ liệu sẽ vô hiệu hoa truyền dữ liệu qua mạng di động. Các ứng dụng phụ thuộc vào quyền truy cập Internets bị vô hiệu hoa trừ khi iPhone co quyền truy cập vào Internet qua kết nối Wi-Fi. Gửi thư thoại kèm hình ảnh bị ngưng khi chuyển vùng trừ khi nhà cung cấp của bạn không tính phí.

Đặt iPhone để thêm đầu số đung khi quay số từ một quốc gia khac

Truy cập Cài đặt > Điện thoại rồi bật Hỗ trợ Quốc tế (không co sẵn ở tất cả các vùng). Điều này cho phép bạn sử dụng các liên hệ và số ưa thích để thực hiện cuộc gọi ở Hoa Kỳ, mà không cần phải thêm đầu số hoặc mã quốc gia.

Đặt nhà cung cấp để sử dụng

Truy cập Cài đặt > Nhà cung cấp. Tùy chọn này chỉ khả dụng khi bạn di chuyển ra ngoài phạm vi mạng lưới của nhà cung cấp và với nhà cung cấp co thỏa thuận chuyển vùng với nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Nhà cung cấ p" ở trang 167.

Sử dụng mạng GSM ở nước ngoài với iPhone được kích hoạt CDMA.

Truy cập Cài đặt > Mạng > Chuyển vùng, sau đo tắt CDMA Quốc tế.

Nhận thư thoại khi thư thoại kèm hình ảnh không khả dụng

Quay số của bạn (với CDMA, quay số của bạn sau đo bấm phím #) hoặc chạm và giữ "1" trên bàn phím số.

Tắt dữ liệu di động

Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Mạng.

Tắt dịch vụ di động

Truy cập Cài đặt, chạm vào C.độ trên M.bay để bật chế độ này, rồi chạm vào Wi-Fi và bật Wi-Fi.

Các cuộc gọi đến sẽ được gửi vào thư thoại. Để thực hiện và nhận cuộc gọi lần nữa và nhận các thư thoại của bạn, tắt chế độ trên máy bay.

Tùy chọn cài đặt cho Điện thoại

Trong Cài đặt, truy cập Điện thoại để:

+ Xem số điện thoại cho iPhone của bạn

+ Bật hoặc tắt chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi (GSM)

+ Bật hoặc tắt TTY

+ Thay đổi mật khẩu thư thoại của bạn (GSM)

+ Bật hoặc tắt hỗ trợ quốc tế—khi gọi từ nước ngoài, hỗ trợ quốc tế cho phép bạn gọi các liên hệ và số ưa thích ở Hoa Kỳ mà không phải thêm đầu số hoặc mã quốc gia (GSM) + Khoa SIM của bạn để yêu cầu PIN khi bạn bật iPhone (bắt buộc bởi một số nhà cung cấp)

Trong Cài đặt, truy cập FaceTime để:

+ Bật hoặc tắt FaceTime

+ Sử dụng ID Apple cho FaceTime

+ Thêm địa chỉ email cho FaceTime

Để đặt tùy chọn nhạc chuông, tùy chọn rung và âm thanh cho thư thoại mới, đi tới Cài đặt > Âm thanh. Xem thêm "Công tắc Âm thanh và Chuông/Im lặ ng" ở trang 167
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu