Bài 2Cho tam giác đều ABC , M và N lần lượt nằm trên các cạnh AB;AC sao cho chu vi tam giác AMN =1\2 chu vi ta giác ABC. Gọi D là trung điểm DC 
Chứng minh góc MDN=60 °
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu